Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVIII. tv. 20.§-a rendelkezik a statisztikai célú adatkezelésről. E § (4) bekezdése szerint a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez; az egészségpolitikai döntésekhez, az egészségügyi ellátás tervezéséhez, szervezéséhez; a népegészségügyi mutatók monitorozásához, illetve a minőségi és biztonsági követelmények érvényesülésének ellenőrzéséhez szükséges, az egészségügyi ellátóhálózat által, továbbá az egészségbiztosítási szerv által finanszírozási célból gyűjtött és kezelt, személyazonosításra alkalmatlan ágazati, szakmai adatok körét, az adatkezelés és adattovábbítás rendjét a miniszter határozza meg.

A NEAK a fenti célból, az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII.19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján, az abban meghatározott időközönként és módon továbbítja a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott adatokat az alábbi szervek részére:

Az adatszolgáltatás elsődlegesen elektronikus formában történik, az OEP az adatokat az ágazati adatgyűjtés keretén belül, személyazonosításra alkalmatlan módon - ún. kapcsolati kóddal ellátva - továbbítja.

A továbbított adatok köre:

A tételes jelentési kötelezettség keretében a NEAK a Rendelet 2. számú mellékletének B) pontja szerinti bontásban, az ott részletezett adatokat havonta továbbítja. Az elszámolást követően a Rendelet 2. számú mellékletének C) pontja szerint a NEAK negyedéves, féléves, éves összesítésben továbbít finanszírozás alapját képező adatokat, teljesítmény- és finanszírozási adatokat.

Az adatszolgáltatás tartalmát részletesen a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (A NEAK adatközlése a finanszírozási adatokról)