Projekt címe: A hatáskör átcsoportosításából adódó szakrendszeri integrációs feladatok

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043

Szerződött támogatás összege: 9 099 105 789 Ft Ft (NEAK: 999 700 000 Ft.)

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Konzorciumi partnerek:

• Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal (konzorciumvezető),

• Miniszterelnökség,

• Magyar Államkincstár,

• Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A projekt alapvető célja, hogy az elmúlt időszak közigazgatási átszervezését, a járási hivatalok feladatellátását informatikai fejlesztésekkel támogassa. A bürokratikus terhek csökkentésének szem előtt tartásával ezek biztosítják a különböző nyilvántartások közötti adatkapcsolatot, az információk automatizált rendelkezésre állását.

Átfogó cél, hogy az ügyfelek és a közigazgatási szereplők adatigényeinek teljesítése is gyorsabban, magasabb szolgáltatási színvonalon valósuljon meg. A fejlesztések eredményeképpen hatékonyabbá és átláthatóbbá válnak az érintett eljárások, munkafolyamatok, valamint ezekben az eljárásokban csökkennek az érintett ügyfeleket terhelő adminisztrációs terhek is, hiszen a kormányhivatalon belül teljesül a szervezeti egységek közötti automatikus információáramlás. Mindennek köszönhetően a későbbiekben szélesebb körű, magasabb színvonalú szolgáltatások kiépítésére kerülhet sor.

A fejlesztések célja az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása. Az átalakítások egyaránt szolgálják az ügyfeleket és megkönnyítik a közigazgatásban dolgozók munkáját is. Az eljárások és a szervezeti folyamatok egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válnak.

A projekt keretében a NEAK az alábbi fejlesztéseket valósítja meg:

 

  • Utazási költségtérítés modul kifejlesztése: A fejlesztés eredményeként kialakításra kerül egy olyan on-line rendszer, amely lehetőséget biztosít az utazási utalványok elektronizálására (elrendelés), valamint az egészségügyi szolgáltatóknál történő megjelenés regisztrálására.
  • Nemzetközi ügyek elektronizálása: Magyarország szociális biztonsági egyezményeinek végrehajtását támogató rendszer korszerűsítése; Kiküldetési igazolás érvényesség figyelő funkció kialakítása; Automatikus, az elektronikus úton igényelt jogosultság és kiküldetési igazolások lejáratára figyelmeztető üzenetfunkció kialakítása
  • TAJ ügyek elektronizálása: A névváltozást követően automatikusan új TAJ kártya megküldése az érintettek részére; A magyarorszag.hu ügyfélkapus regisztrációval rendelkező biztosítottak részére figyelmeztető e-mail küldése a jogviszony megszűnést követően és/vagy a TAJ érvénytelenné válásáról
  • Központi jogosultságkezelő valamint egységes törzsadatkezelő informatikai rendszerek megvalósítása a NEAK-on belül.

 

·

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. december 6.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg.