2015.05.29.

Tartalom:

1. Szociális biztonsági egyezmények
2. Szociálpolitikai egyezmények
3. Egészségügyi együttműködési egyezmények
4. Biztosítási jogviszony harmadik államokban (nem EGT-tagállamban, illetve egyezményes államban)

1. Szociális biztonsági egyezmények

1.1 Biztosítás Montenegróban a 2008. évi LXXII. törvénnyel kihirdetett magyar-montenegrói és Bosznia-Hercegovinában a 2009. évi II. törvénnyel kihirdetett magyar-bosnyákszociális biztonsági egyezmények rendelkezései alapján

A magyar-montenegrói egyezmény értelmében a munkavállaló biztosítási kötelezettsége annak a szerződő államnak a szabályai szerint áll fenn, amelynek területén a jövedelemszerző tevékenységet végzi. Tárgyi hatálya azon jogszabályokra terjed ki, amelyek a társadalombiztosítási jogviszony alapján nyújtott ellátásokat (betegségi és anyasági ellátások, baleseti ellátások, nyugellátások) szabályozzák, továbbá a munkanélküli ellátások tekintetében határoz meg szabályokat.

 • Amennyiben Ön keresőtevékenységét Montenegróban végzi, és ott rendelkezik biztosítással, a montenegrói biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ ideiglenesen érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben Ön Montenegróban rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, de lakóhelye Magyarország területén található, akkor az illetékes montenegrói egészségbiztosítási szervtől kell kérelmeznie a CG/HU 106 jelű nyomtatványt, amely alapján a magyarországi lakóhely szerint illetékes fővárosi megyei kormányhivatal bejegyzi az Ön jogosultságát, és TAJ-számát érvényesítik.
 • Amennyiben Ön Montenegróban nyugdíj-ellátásban részesül, és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, az illetékes montenegrói egészségbiztosító által kiállított CG/HU 121 jelű nyomtatvány alapján teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult, szintén TAJ-szám alapján.
 • Amennyiben Ön Montenegróban biztosított és nem rendelkezik CG/HU 106-os igazolással, magyarországi átmeneti tartózkodása során CG/HU 111-es nyomtatvánnyal veheti igénybe a sürgősségi ellátásokat.
 • Amennyiben montenegrói biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatóságnál kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

A magyar-bosnyák egyezmény értelmében a munkavállaló biztosítási kötelezettsége annak a szerződő államnak a szabályai szerint áll fenn, amelynek területén a jövedelemszerző tevékenységet végzi. Tárgyi hatálya azon jogszabályokra terjed ki, amelyek a társadalombiztosítási jogviszony alapján nyújtott ellátásokat (betegségi és anyasági ellátások, baleseti ellátások, nyugellátások) szabályozzák, továbbá a munkanélküli ellátások tekintetében határoz meg szabályokat.

 • Amennyiben Ön Bosznia-Hercegovinában nyugdíj-ellátásban részesül, és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, az illetékes boszniai egészségbiztosító által kiállított BH/HU 121 jelű nyomtatvány alapján teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult, szintén TAJ-szám alapján.
 • Amennyiben Ön keresőtevékenységét Bosznia-Hercegovina területén végzi, és ott rendelkezik biztosítással boszniai biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak, a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben Ön bosnyák biztosított, magyarországi átmeneti tartózkodása során BH/HU 111-es nyomtatvánnyal veheti igénybe a sürgősségi ellátásokat.
 • Amennyiben boszniai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatóságánál kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.


1.2 Biztosítás Kanadában a 2003. évi LXIX. törvénnyel kihirdetett magyar-kanadai és Québecben a 2006. évi XVII. törvénnyel kihirdetett magyar-québeciszociális biztonsági egyezmények rendelkezései alapján

 • A fenti egyezmények kizárólag a társadalombiztosítási jogviszonyra – különösen a járulékok fizetése – és a társadalombiztosítási nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok tekintetében alkalmazandóak. Ezen egyezmények nem tartalmaznak egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket.
 • Amennyiben Ön keresőtevékenységét Kanadában vagy Québecben végzi, és ott rendelkezik biztosítással kanadai illetve québeci biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe, annak összegét a szolgáltatónak meg kell fizetni. Ezen összeg megtérítését a kanadai, illetve québeci biztosítótól lehet kérni az ott hatályos jogszabályok szerint.
 • Amennyiben kanadai, illetve québeci biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatósághoz kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

1.3 Biztosítás Mongóliában a 2011. évi CXVIII. törvénnyel kihirdetett magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény rendelkezései alapján

 • A mongol egyezmény kizárólag a társadalombiztosítási jogviszonyra – különösen a járulékok fizetése – és a társadalombiztosítási nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok tekintetében alkalmazandó. Ezen egyezmény nem tartalmaz egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket.

 • Amennyiben keresőtevékenységét Mongóliában végzi, és ott rendelkezik biztosítással mongóliai biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:

 • Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe, annak összegét a szolgáltatónak meg kell fizetni. Ezen összeg megtérítését a mongóliai biztosítótól lehet kérni az ott hatályos jogszabályok szerint.

 • Amennyiben mongóliai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatósághoz kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

 

1.4 Biztosítás Dél-Koreában a 2006. évi LXXIX. törvénnyel kihirdetett magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

 • A magyar-koreai egyezmény csak azon jogszabályokra terjed ki, amelyek a nyugdíj biztosítási jogviszonyok alapján nyújtott ellátásokat, a biztosítási kötelezettség speciális eseteit és a munkanélküli ellátásokat szabályozzák. Az egyezmény nem tartalmaz egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket.
 • Amennyiben Ön keresőtevékenységét Dél-Koreában végzi, és ott rendelkezik biztosítással dél-koreai biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe, annak összegét a szolgáltatónak meg kell fizetni. Ezen összeg megtérítését a dél-koreai biztosítótól lehet kérni az ott hatályos jogszabályok szerint.
 • Amennyiben dél-koreai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatósághoz kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

 

1.5 Biztosítás Ausztráliában a 2011. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján

 • Az ausztrál egyezmény kizárólag a társadalombiztosítási jogviszonyra – különösen a járulékok fizetése – és a társadalombiztosítási nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok tekintetében alkalmazandó. Ezen egyezmény nem tartalmaz egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket.
 • Amennyiben keresőtevékenységét Ausztráliában végzi, és ott rendelkezik biztosítással ausztráliai biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe, annak összegét a szolgáltatónak meg kell fizetni. Ezen összeg megtérítését az ausztrál biztosítótól lehet kérni az ott hatályos jogszabályok szerint.
 • Amennyiben ausztráliai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatósághoz kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

 

1.6 Biztosítás Indiában a 2010. évi XXIX. törvénnyel kihirdetett magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

 • Az indiai egyezmény kizárólag a társadalombiztosítási jogviszonyra – különösen a járulékok fizetése – és a társadalombiztosítási nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok tekintetében alkalmazandó. Ezen egyezmény nem tartalmaz egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket.
 • Amennyiben keresőtevékenységét Indiában végzi, és ott rendelkezik biztosítással indiai biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe, annak összegét a szolgáltatónak meg kell fizetni. Ezen összeg megtérítését az indiai biztosítótól lehet kérni az ott hatályos jogszabályok szerint.
 • Amennyiben indiai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatóságnál kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

 

1.7 Biztosítás Japánban a 2013. évi CLII. törvénnyel kihirdetett magyar-japán szociális biztonsági egyezmény alapján

 • A japán egyezmény kizárólag a társadalombiztosítási jogviszonyra – különösen a járulékok fizetése – és a társadalombiztosítási nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok tekintetében alkalmazandó. Ezen egyezmény nem tartalmaz egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket.
 • Amennyiben keresőtevékenységét Japánban végzi, és ott rendelkezik biztosítással, japán biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe, annak összegét a szolgáltatónak meg kell fizetni. Ezen összeg megtérítését a japán biztosítótól lehet kérni az ott hatályos jogszabályok szerint.
 • Amennyiben japán biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatósághoz kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

 

1.8 Biztosítás Moldovában a 2013. évi CCXXXIII. törvénnyel kihirdetett magyar-moldovai szociális biztonsági egyezmény alapján

 • A moldovai egyezmény kizárólag a társadalombiztosítási jogviszonyra – különösen a járulékok fizetése – és a társadalombiztosítási nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok tekintetében alkalmazandó. Ezen egyezmény nem tartalmaz egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket.
 • Amennyiben keresőtevékenységét Moldovában végzi, és ott rendelkezik biztosítással moldovai biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe, annak összegét a szolgáltatónak meg kell fizetni. Ezen összeg megtérítését a moldovai biztosítótól lehet kérni az ott hatályos jogszabályok szerint.
 • Amennyiben moldovai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatóságnál kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

 

1.9 Biztosítás Szerbiában a 2013. évi CCXXXIV. törvénnyel kihirdetett magyar-szerb szociális biztonsági egyezmény alapján

 • Amennyiben Ön keresőtevékenységét Szerbiában végzi és ott rendelkezik biztosítással, a szerbiai biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül.
 • Amennyiben Ön Szerbiában rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, de lakóhelye Magyarország területén található, akkor az illetékes szerbiai egészségbiztosítási szervtől kell kérelmeznie az SRB/HUN 106 jelű nyomtatványt, amely alapján a magyarországi lakóhely szerint illetékes kormányhivatal bejegyzi az Ön jogosultságát, és TAJ-számát érvényesítik. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben Ön Szerbiában nyugdíj-ellátásban részesül, és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, az illetékes szerbiai egészségbiztosító által kiállított SRB/HUN 121 jelű nyomtatvány alapján teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult, szintén TAJ-szám alapján.
 • Amennyiben Ön Szerbiában biztosított és nem rendelkezik SRB/HUN 106-os igazolással, magyarországi átmeneti tartózkodása során SRB/HUN 111-es nyomtatvánnyal veheti igénybe a sürgősségi ellátásokat.
 • Amennyiben szerbiai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

1.10 Biztosítás Albániában a 2015. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett magyar-albán szociális biztonsági egyezmény alapján

 

 • Amennyiben Ön keresőtevékenységét Albánia területén végzi és ott rendelkezik biztosítással, albániai biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak, a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben Ön Albániában biztosított, magyarországi átmeneti tartózkodása során AL/HU 111-es nyomtatvánnyal veheti igénybe a sürgősségi ellátásokat.
 • Amennyiben albániai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatóságánál kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.


1.11 Biztosítás az Amerikai Egyesült Államokban a 2015. évi XXIX. törvénnyel kihirdetett magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény alapján

 • Az amerikai egyezmény kizárólag a társadalombiztosítási jogviszonyra – különösen a járulékok fizetése – és a társadalombiztosítási nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok tekintetében alkalmazandó. Ezen egyezmény nem tartalmaz egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket.
 • Amennyiben keresőtevékenységét az Amerikai Egyesült Államokban végzi, és ott rendelkezik biztosítással amerikai biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe, annak összegét a szolgáltatónak meg kell fizetni. Ezen összeg megtérítését az amerikai biztosítótól lehet kérni az ott hatályos jogszabályok szerint.
 • Amennyiben amerikai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, az adóhatóságnál kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

1.12. Biztosítás a Macedón Köztársaságban a 2015. évi XXIII. törvénnyel kihirdetett magyar-macedón szociális biztonsági egyezmény alapján

 • Amennyiben Ön keresőtevékenységét a Macedón Köztársaságban végzi és ott rendelkezik biztosítással, a macedón biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.neak.gov.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül.
 • Amennyiben Ön a Macedón Köztársaságban rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, de lakóhelye Magyarország területén található, akkor az illetékes macedón egészségbiztosítási szerv által kiadott igazolás alapján a magyarországi lakóhely szerint illetékes kormányhivatal bejegyzi az Ön jogosultságát, és TAJ-számát érvényesítik. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben Ön a Macedón Köztársaságban nyugdíj-ellátásban részesül, és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, a macedón egészségbiztosítási szerv által kiadott igazolás alapján teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult, szintén TAJ-szám alapján.
 • Amennyiben Ön a Macedón Köztársaságban biztosított és nem rendelkezik ennek tárgyában az illetékes macedón egészségbiztosítási szerv által kiadott igazolással, magyarországi átmeneti tartózkodása során sürgősségi ellátásokat vehet igénybe a macedón egészségbiztosítási szerv által e tárgyban kiadott igazolás alapján .
 • Amennyiben macedón biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi ellátásra, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

1.13. Biztosítás Törökországban a 2015. évi XXX. törvénnyel kihirdetett magyar-török szociális biztonsági egyezmény alapján

Magyarország és a Török Köztársaság között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2015. évi XXX. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-török szociális biztonsági egyezmény, amely 2018. április 1. napján lépett hatályba.

Az egyezmény egészségügyi ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket kizárólag kiküldött munkavállalók (és családtagjaik) esetében tartalmaz. Így általánosságban, a magyar biztosítottak átmeneti (jellemzően turista célú) törökországi tartózkodása szempontjából nem releváns.

A magyar biztosítottak, átmeneti törökországi tartózkodásuk idején továbbra is magán (utas) biztosítást kell, hogy kössenek.

Az 1997. évi LXXXIII. Tv. 80.§.(5) szerinti bejelentési kötelezettség török biztosítási jogviszony esetében nem áll fent, mivel a személyi hatály nem terjed ki a kiküldött munkavállalókon és nemzetközi fuvarozásban alkalmazottakon kívül más magyar biztosítottakra

 

 

2. Szociálpolitikai egyezmények

Magyarországgal kötött egyezmény alapján az alábbi egyezményekben részes államokban való átmeneti tartózkodás során jár ingyenes vagy támogatott sürgősségi ellátás akut megbetegedés estén:

 • Magyar-szovjet egyezmény (1963. évi 16. tvr.)
 • Magyar-jugoszláv egyezmény (1959. évi 20. tvr.)

2.1 Biztosítás Koszovóban az 1959. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény rendelkezései értelmében

 • Az egyezmény rendelkezései szerint a biztosítási kötelezettség azon államban áll fenn, amelynek területén az adott személy döntő tevékenységét folytatja, amelyet a munkaidőt, a rendszeres jelleget és a munkabért figyelembe véve határoznak meg.
 • Amennyiben Ön Koszovóból nyugdíjra jogosult, és Magyarországon rendelkezik állandó lakóhellyel, a nyugdíj megállapító határozat alapján teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult Magyarországon, amelyet TAJ-számmal vehet igénybe.
 • Amennyiben Ön Koszovóban kereső tevékenységet végez és rendelkezik biztosítással, koszovói biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.neak.gov.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben Magyarországon rendelkezik állandó lakóhellyel, azonban Koszovóban nincs lakóhelye, hazánkban teljes körű egészségügyi ellátásra szerezhet jogosultságot koszovói biztosítása alapján, amelyet TAJ-számmal vehet igénybe. A fennálló biztosítási jogviszonyt az illetékes egészségbiztosító szöveges igazolásával igazolhatja. Ugyanez érvényes abban az esetben, ha Ön Koszovóból Magyarországra kiküldöttként végez tevékenységet.
 • Amennyiben Koszovóban biztosított, magyarországi ideiglenes tartózkodása alatt „biztosítási igazolvány” alapján jogosult a sürgősségi ellátások igénybe vételére.

 

2.2 Biztosítás Ukrajnában az 1963. évi 16. sz. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-szovjet egyezmény rendelkezései értelmében

 • Amennyiben Ön a szovjet-magyar egyezmény szerint áttelepült, tehát Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező ukrán nyugdíjas, akkor Magyarországon az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által megállapított nyugdíj alapján TAJ-számmal vehet igénybe egészségügyi ellátást.
 • Amennyiben Ukrajnában végez kereső tevékenységet, és rendelkezik biztosítással, ukrán biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését be kell jelentenie a www.neak.gov.hu honlapon található bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak a biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül. Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül. Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:
 • Amennyiben Ön a szovjet-magyar egyezmény hatálya alá tartozó Ukrajnából Magyarországra kiküldött személy, azaz ukrán munkavállaló, akkor a kiküldő államban biztosított, és ott jogosult egészségügyi ellátásra.
 • Amennyiben Ön ukrán állampolgár, magyarországi átmeneti tartózkodása esetén útlevéllel vehet igénybe sürgősségi ellátást a feltétlenül szükséges mértékig.

 

3. Egészségügyi együttműködési egyezmények

Ezek az egyezmények is hasonlóan a szociálpolitikai egyezményekhez – az egyéni, helyben szokásos önrészek kivételével - ingyenes ellátást biztosítanak a szerződő felek állampolgárainak heveny megbetegedés vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő esetekben:

 • Angola (17/1984. (III. 27.) MT rend.)
 • Észak-Korea (14/1975. (V. 14.) MT rend.) (csak a KNDK állampolgárai!)
 • Irak (47/1978. (X. 4.) MT rend.)
 • Jordánia (15/1981. (V. 23.) MT rend.)
 • Kuvait (33/1979. (X. 14.) MT rend.)

Az állampolgárok heveny megbetegedés és sürgős szükség esetén nyújtandó egészségügyi ellátást útlevelük bemutatása mellett vehetik igénybe az alábbi országokban, kizárólag közfinanszírozott kórházakban:

 • Koszovó
 • Ukrajna

4. Biztosítási jogviszony harmadik államokban (nem EGT-tagállamban, illetve egyezményes államban)

Harmadik államnak minősül társadalombiztosítási szempontból, az Európai Gazdasági Térség és Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartozó állam. Amennyiben Ön ilyen államban végez keresőtevékenységet, és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, úgy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett a külföldi munkavállalása tartamára is. A járulékfizetést a magyarországi lakóhelye szerinti, állami adóhatósághoz kell teljesíteni.

Eljárási szabályok:

Az EGT tagállamokon kívül, illetve kétoldalú egyezménnyel nem érintett országban az egészségügyi ellátások költségét a beteg maga viseli.

A hatályos magyar jogszabály alapján a betegnek arra van lehetősége, hogy a külföldön igénybe vett sürgősségi ellátások, illetve a betegszállítás költségeit utólag a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivataltól igényelje. Ebben az esetben a kormányhivatal az ellátás költségeiből annyit térít, amennyibe az ellátás Magyarországon került volna (magyar belföldi költségmérték).

Az igény-bejelentés eljárási szabályai:

Az ún. harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi szolgáltatás és sürgősségi betegszállítás költségének megtérítésére vonatkozó igénybejelentéshez csatolni kell az eredeti külföldi számlát, a számla fordítását és az annak kiegyenlítésére vonatkozó igazolást, továbbá – amennyiben a számlából nem állapítható meg az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, akkor az erre vonatkozó igazolást vagy kórházi zárójelentést és ezek fordítását is. Az igényt legkésőbb a hazaérkezést követő 30 napon belül be kell jelenteni az illetékes kormányhivatalnál. Az igény bejelentés jogvesztő határideje az ellátást követő 6 hónap.

Az illetékes kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát:

A fenti szociálpolitikai és egészségügyi ellátási egyezmények alapján elsősorban életet veszélyeztető állapotok és betegségek ellátásai, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében – a beteg állapotának stabilizálása céljából – végzett beavatkozások nyújtandók. Az ellátás az esetek nagy többségében ingyenes, kivéve, ha az adott államban biztosítottak is csak térítés mellett vehetik igénybe a sürgősségi ellátást. Ez esetben a magyar állampolgároknak az adott országban biztosítottak által is fizetendő térítést kell fizetniük. A sürgősségi ellátás esetén fizetendő ún. „önrészt” a magyar egészségbiztosítási szerveknek nem áll módjában megtéríteni. A sürgősségi ellátást csak a kötelező biztosítási rendszerben működő szolgáltatónál lehet útlevél ellenében igénybe venni.