Tartalom:

Milyen gyógyászati ellátást vehetek igénybe tb támogatással?
Milyen feltételekkel jár támogatás a gyógyászati ellátások árához?
Hol vehetők igénybe a gyógyászati ellátások? (gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók listája)
Ki rendelhet gyógyászati ellátást?
Milyen betegségekre és hogyan rendelhetőek a gyógyászati ellátások?
Meddig lehet felhasználni a vényt?
Hogyan vehetők igénybe a gyógyászati ellátások?
Hány alkalomra rendelhetőek a gyógyászati ellátások kúra keretében?
A kúra megszakítása
Mit kell tenni a kúra végén?
Jogszabályok

Milyen gyógyászati ellátást vehetek igénybe tb támogatással?

A gyógyászati ellátás természetes gyógytényezők felhasználásával nyújtott ellátások gyűjtőfogalma, az egészségbiztosítás keretében a szén-dioxid gyógygázfürdő, a csoportos gyógyúszás és az ún. fürdőgyógyászati ellátások árához jár támogatás.

Tb támogatott fürdőgyógyászati ellátások:

 • gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)
 • gyógyvizes kádfürdő
 • iszappakolás
 • súlyfürdő
 • szénsavas fürdő
 • orvosi gyógymasszázs
 • víz alatti vízsugármasszázs
 • víz alatti csoportos gyógytorna
 • komplex fürdőgyógyászati ellátás

Egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátás:

 • 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás

Egyéb természetes gyógytényezőn alapuló gyógyászati ellátás:

 • szén-dioxid gyógygázfürdő (mofetta)

Az egészségbiztosítási támogatással igénybe vehető kezelések időtartamát az 5/2004. EüM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások támogatásának mértékét az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 8. sz. melléklete (www.njt.hu) határozza meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyógyászati ellátásokért fizetendő térítési díj eltérő összegű lehet, tekintettel arra, hogy a fürdőszolgáltatás szabad ármegállapítású szolgáltatás. A társadalombiztosítási támogatás az ún. közfinanszírozás alapját képező árhoz igazodik, amelytől a szolgáltatók eltérhetnek. A közfinanszírozás alapját képező ártól való eltérés esetén a beteg által fizetendő térítési díj változhat.

Milyen feltételekkel jár támogatás a gyógyászati ellátások árához?

A gyógyászati ellátásokat a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek az egészségbiztosítás keretében, a járóbeteg-szakellátás során, az ellátás árához nyújtott támogatással vehetik igénybe.

A támogatáshoz valamennyi alábbi feltétel együttes teljesülése szükséges:

Olyan gyógyászati ellátás árához jár támogatás, amely

 • ellátások körét a jogszabály meghatározza, és
 • a gyógyászati ellátás –tb támogatással történő – rendelésére jogosult szakorvos, és
 • a rendelés jogszabályokban foglalt és szakmai szabályait betartva vényen rendeli, és
 • az egészségbiztosítóval– támogatott gyógyászati ellátás nyújtására – szerződést kötött szolgáltatónál veszi igénybe az ellátást a beteg.

Hol vehetők igénybe a gyógyászati ellátások? (gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók listája)

A gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással orvosi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, gyógyfürdőben, továbbá a gyógyfürdőnek nem minősülő közfürdőben nyújthatóak.

A komplex fürdőgyógyászati ellátás csak társadalombiztosítási támogatással orvosi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, illetve gyógyfürdőben nyújtható.

Szén-dioxid gyógygázfürdő a természetes gyógygázt előfordulási helyén felhasználó szolgáltatónál nyújtható.

A betegek naprakész tájékoztatása érdekében a gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatókat, illetve azok körében bekövetkezett változásokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a honlapján közzéteszi.

Ki rendelhet gyógyászati ellátást?

 1. Az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető gyógyászati ellátásokat csak szakorvos rendelheti, azonban magánrendelésen még a szakorvos sem rendelhet társadalombiztosítási támogatással kiszolgált gyógyfürdőkezelést. Továbbá az a szakorvos sem rendelhet gyógyászati ellátást, aki kizárólag az ún. pro familia – gyógyító tevékenységet nem folytat, de családi – körben jogosult rendelésre.
 2. A 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás rendelése egyes betegségcsoportonként részletesen szabályozott. A betegségcsoport egyes szakorvosai, illetve a szakorvos javaslata alapján a gyermek háziorvosa jogosult rendelni a csoportos gyógyúszást. Gerinc- és mellkasdeformitások, krónikus obstruktív légzészavarok, obesitas és szövődményei esetén a fentieken túl iskolaorvos szintén rendelkezik rendelési jogosultsággal.
 3. Társadalombiztosítási támogatással fürdőgyógyászati ellátásokat kizárólag a finanszírozott egészségügyi szolgáltató reumatológus, fizikoterápiás, ortopéd, mozgásszervi rehabilitációs, valamint fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, illetve traumatológiai javallat (indikáció) esetén traumatológus szakorvos rendelheti. A komplex fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosult szolgáltató ebből a szempontból ún. „nem finanszírozott” szolgáltatónak minősül, ezért a szakorvosa akkor jogosult fürdőgyógyászati ellátást támogatással rendelni, ha erre az orvos a NEAK-kal szerződést kötött.
 4. Társadalombiztosítási támogatással szén-dioxid gyógygázfürdő ellátást kizárólag a finanszírozott egészségügyi szolgáltató kardiológia, vagy érsebészet, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi területen), vagy fizikális medicina és rehabilitáció, vagy fizioterápia, vagy ortopédia, vagy traumatológia, vagy ortopédia és traumatológia, továbbá angiológiai vagy diabetológiai szakellátóhely belgyógyászat szakképesítéssel rendelkező szakorvosa rendelhet.

Milyen betegségekre és hol rendelhetőek a gyógyászati ellátások?

Az 5/2004. EüM rendelet 5. számú melléklete határozza meg, hogy az egyes fürdőgyógyászati ellátások mely betegségekre rendelhetők egészségbiztosítási támogatás mellett.

Az 5/2004. EüM rendelet 7. számú melléklete határozza meg, hogy szén-dioxid gyógygázfürdő mely betegségekre rendelhető egészségbiztosítási támogatás mellett.

A gyógyászati ellátásokat vényen kell rendelniazzal, hogy a vényen jelezni kell:

 • a fürdőgyógyászati ellátást nyújtó szolgáltató nevét,
 • 9 jegyű szolgáltatói azonosítóját és a betegség kódszámát,
 • a beteg nevét,
 • lakcímét,
 • születési dátumát,
 • a betegségét azonosító kódot (BNO kód) és
 • TAJ számát,
 • a rendelés időpontját,
 • a társadalombiztosítási támogatás jogcímét és
 • a rendelt gyógyászati ellátás pontos megnevezését,
 • egyszerre két kúrának megfelelő gyógyúszás rendelése esetén jelezni kell azt az időpontot, amikortól a gyógyúszás az adott vény alapján igénybe vehető,
 • 18 éves kor alattiak számára támogatott csoportos gyógyúszás esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos azonosítóját, a szakorvosi javaslat kiállításának dátumát, továbbá a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot.

Közgyógyellátott beteg esetén fel kell tüntetni továbbá:

 • a közgyógyigazolvány számát is.

A kúra keretében rendelt gyógyászati ellátásokat – és azok számát – egy vényre kell felírni, és ugyanannál a szolgáltatónál kell igénybe venni. Előfordulhat azonban, hogy valamely szolgáltató az egyes ellátásokat különböző helyszíneken szolgáltatja. Az így kiszolgált ellátásokat ugyanazon szolgáltatónál igénybe vett ellátásnak tekintik, mégis az egyes kezelésfajtákat megosztottan, az ellátások kiszolgálásának helyszínei szerint, önálló vényeken és kezelőlapokon kell rendelni.

A 18 éves kor alattiak számára támogatott csoportos gyógyúszásból egyszerre két kúra is rendelhető, azzal, hogy ebben az esetben is egy vényen csak egy kúra rendelhető, és az orvosnak a vényeken fel kell tüntetni, hogy az adott vény alapján mikortól vehető igénybe a gyógyúszás.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges továbbá kezelőlap is, amelyet az ellátást rendelő orvos tölt ki két példányban. Komplex fürdőgyógyászati ellátás és a szén-dioxid gyógygázfürdő igénybevétele esetén a kezelőlapot a gyógyfürdő/egészségügyi szolgáltató szakorvosa állítja ki.

Az orvos kérelmére – a papír alapú vény hátoldalán – nyilatkozni kell arról is, hogy a beteg az adott naptári évben hány alkalommal vett már igénybe társadalombiztosítási támogatással gyógyászati ellátást.

Meddig lehet felhasználni a vényt?

A vény érvényességi ideje a rendelt kezelésfajtától függ, az igénybevétel megkezdésétől számított:

 • fürdőgyógyászati ellátások esetén 8 hétig,
 • 18 év alatti csoportos gyógyúszás esetén 26 hétig,
 • szén-dioxid gyógygázfürdő esetén 4 hétig

érvényes a vény.

Fürdőgyógyászati ellátások és a szén-dioxid gyógygázfürdő esetén az ellátást rendelő vény kiállításának napjától számított 30 napon belül meg kell kezdeni a kezeléseket.

A 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás ellátás igénybevételének határideje attól függ, hogy az orvos egy vagy két kúrát rendelt-e egyszerre. Ha az orvos egyszerre egy kúrát rendelt (egy vényt állított ki), akkor a gyógyúszást a vény kiállításának napjától számított 90 napon belül kell megkezdeni, ha az orvos egyszerre két kúrát rendelt (egyidejűleg két vényt állított ki), akkor az első kúra gyógyúszást a vény kiállításának napjától számított 90 napon belül, a második kúra gyógyúszást pedig az adott vényen szereplő igénybevételi dátumtól számított 90 napon belül kell megkezdeni.

Hogyan vehetők igénybe a gyógyászati ellátások?

A gyógyászati ellátás igénybevételének módjáról az ellátást rendelő orvos, az ellátások kiszolgálásának rendjéről az azt kiszolgáló egészségügyi szolgáltató ad tájékoztatást a beutalt személyeknek.

Fontos tudni:

 • Az ellátás igénybevételének kezdő dátuma az első kezelés időpontja.

A kúra megkezdésekor a vény és a kezelőlap egyik példánya a fürdőszolgáltatónál, a másik példány a betegnél marad.

Fontos megjegyezni, hogy a BETEGNEK A KEZELŐLAPOT MINDEN KEZELÉSRE VINNIE KELL.

 • Ha a vény érvényességi ideje alatt nem kezdődik meg az ellátás, a kúrát úgy kell tekinteni, mintha azt az orvos el sem rendelte volna.

Az ellátás igénybevételét a fürdő szolgáltató a kezelőlapon, a beteg (cselekvőképtelen beteg esetén a törvényes képviselője vagy kísérője) pedig a vény, és – a csoportos gyógyúszás kivételével – minden alkalommal a kezelőlap aláírásával igazolja.

Komplex fürdőgyógyászati ellátás rendelése esetén a szükséges kezelésfajták a gyógyfürdő szakorvosa által meghatározott kombinációban vehetők igénybe, azzal, hogy az ellátás összesen négy kezeléstípusból állhat.

A komplex fürdőgyógyászati ellátás esetén a gyógyfürdő szakorvosa, szén-dioxid gyógygázfürdő ellátás esetén pedig az egészségügyi szolgáltató szakorvosa a betegről kórlapot és kezelőlapot is vezet, a kezelés befejezésekor pedig zárójelentést készít, melyben rögzíti a kúra során a beteg egészségi állapotában észlelt változást is.

Fontos tudni:

A gyógyászati ellátások igénybevételéhez utazási költségtérítés jár az általános szabályok szerint. Az utazási utalványt a gyógyászati ellátást rendelő orvos állítja ki, majd a szolgáltatás igénybevételét követően a fürdő által kijelölt személy igazolja, illetve szükség szerint kiállítja az utalványt.

Hány alkalomra rendelhetőek a gyógyászati ellátások kúra keretében?

A kúra során az egyes ellátásokat meghatározott időn belül, meghatározott kezelési terv szerint alkalmazzák, ugyanannál a szolgáltatónál.

A betegség jellegétől függetlenül, – támogatással – naptári évenként összesen két kúra rendelhető. A következő évre áthúzódó kúra a megkezdése szerinti évhez tartozik.

A fürdőgyógyászati ellátások kombináltan is igénybe vehetők, de egy kúrában legfeljebb négy különböző fajtájú kezelést lehet rendelni. Az egyes fürdőgyógyászati kezelés fajtákat - főszabály szerint - 15 alkalomra lehet rendelni, de a rendelő orvos szakmailag indokolt esetben ettől eltérően 6-20 kezelést is rendelhet. A baleseti vagy műtéti utókezelés során a komplex fürdőgyógyászati ellátás - főszabály szerint - is igénybe vehető 20 alkalommal. A kúra összetétele orvos-szakmai indokok alapján a kezelés során megváltoztatható.

A kúra igénybevétele során az azt elrendelő orvos, illetve a szolgáltató szakorvosa orvos-szakmailag indokolt esetben a kúra összetételét megváltoztathatja úgy, hogy csökkenti vagy növeli az azt alkotó egyes gyógyászati ellátások keretében nyújtandó kezelések számát. A változást a kezelőlapon át kell vezetni.

A komplex fürdőgyógyászati ellátás összesen négy – a gyógyfürdő szakorvosa által meghatározott fürdőgyógyászati és fizikoterápiás – kezelés fajtából állhat.

A komplex fürdőgyógyászati ellátás és a csoportos gyógyúszás kizárólag önállóan rendelhető.

A 18 éves kor alattiak csoportos gyógyúszása hetente két (iskolai szünetben pedig naponta két) alkalommal vehető igénybe, oly módon, hogy a kúra összesen legfeljebb 52 kezelésből állhat, és 26 hétig tarthat.

A szén-dioxid gyógygázfürdő ellátás esetében naponta legfeljebb 1 kezelés végezhető, azzal, hogy egy kúra 15 kezelésből áll, és 4 hétig tarthat.

A kúra megszakítása

A megkezdett kúra egy alkalommal megszakítható, illetve meghosszabbítható a beteg egészségi állapotának megváltozása esetén.

Ha a vény érvényességi ideje alatt a beteg már nem tudja befejezni a megszakított kúrát, az igénybe nem vett ellátásokat újabb vényen, illetve a két kezelőlappal kell rendelni (és a meghosszabbítást jelezni kell). Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben a gyógyító ellátás újabb rendeléséhez a következő igazolások szükségesek:

 • a megszakítás miatt még igénybe nem vett ellátásokat a betegnél levő kezelőlappal,
 • a beteg egészségi állapotában bekövetkezett változást a háziorvos/szakorvos

igazolja. Az egészségi állapotban bekövetkezett változásról szóló igazolást a lezárt kezelőlappal együtt kell átadni az igénybe nem vett kezeléseket ismételten elrendelő orvosnak.

A beteg egészségi állapota miatt megszakított kúrát nem kötelező ugyanannál a gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatónál folytatni, ahol azt a beteg megkezdte.

A meghosszabbított kúrát az új vény kiállításának napjától számított harminc napon belül kell megkezdeni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha az orvos egyszerre két kúra csoportos gyógyúszást rendelt, akkor a kúra megszakítása esetén nincs lehetőség a fentiek szerinti meghosszabbításra.

Mit kell tenni a kúra végén?

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kúra befejezését követő három héten belül a gyógyászati ellátást rendelő orvoshoz ellenőrző vizsgálatra kell menni, és a kezelőlapot valamint a zárójelentést át kell adni az orvosnak.

Aki az ellenőrző vizsgálaton nem vesz részt, vagy a kezelőlapot és a zárójelentést nem adja le, újabb kúrára nem jogosult.

Jogszabályok: