Hol lehet információkhoz jutni?

A helyi hivatalokban (Kommunen). A dán egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 KØBENHAVN K Dánia; www.sum.dk

Elutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Egészségügyi ellátás

Szükség esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártyával forduljon a közegészségügyi hatósággal szerződött bármely általános orvoshoz. Az orvosok névjegyzékét és címét tartózkodási helye településének hivatalában, - ún. Amtskommune - kaphatja meg.

Az általános és szakorvosi vizsgálat ingyenes, kivéve a pszichológiai és fizikoterápiás kezelést.

A fogorvosi kezelés esetében többnyire nincs költség-visszatérítés. Amennyiben szerződéses fogorvos nyújtja a sürgősségi ellátást, a költségek egy része visszaigényelhető.

Amennyiben rendelési időn kívüli orvosi ellátásra van szüksége, forduljon a legközelebbi sürgősségi ellátást végző rendelőhöz, amelyről a 118-as információs telefonvonalon kap tájékoztatást. Koppenhágában a turista információs – központ segítségével egyeztetheti az orvos látogatásának időpontját - telefon.: 00 33 93 63 00.

Gyógyszerek

Az általános orvos vagy szakorvos orvos által kiállított receptre az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatását követően bármely gyógyszertárban ki lehet váltani a gyógyszert.

Első alkalommal egyéni számot tartalmazó speciális kártyát kap a gyógyszertárban, amelyet a teljes költségek nyilvántartása céljából minden egyes további alkalommal használnia kell, ugyanis a gyógyszerek utáni költségtérítés mértékét az adott évi gyógyszerfogyasztás mennyisége határozza meg. Meghatározott éves költségszint alatt – amely 2004-ben 865 dán koronát jelent – nem jár a gyógyszerek után költségtérítés.

Kórházi kezelés

Kórházi kezeléshez beutalót az általános kezelő orvos adja ki.

Sürgősségi esetekben közvetlenül is fordulhat a kórházakhoz az Európai Egészségbiztosítási Kártyával.

A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni

Fogorvosi kezelés

Általában 100 %-os önrész fizetendő bizonyos esetekben a kifizetett önrészt legfeljebb annak 40%-áig megtérítik

Gyógyszerek

900 DKK-ig a beteg viseli a költségeket, ezen felül a teljes költség nagyságának függvényében 50%, 25%, 15% a fizetendő önrész.

A 18 éven aluliak számára 40%-os, 25%-os és 15%-os költségtérítés létezik.

Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben az egészségügyi ellátást Kártya nélkül vette igénybe, a tartózkodás helye szerinti önkormányzati közegészségügyi hatóság utólagosan is elfogadja azt. Ilyenkor az eredeti számlákat is be kell a hatóság számára nyújtani.

Amennyiben nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtja be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Dániában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.