Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során kötelező bemutatni a TAJ-t igazoló hatósági igazolványt, és 14. év feletti beteg esetén az érvényes személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványt is.

Az egészségügyi szolgáltatók minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line ellenőrzik, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál a jogosultakról vezetett nyilvántartásban.

A jogviszony-ellenőrzés során a rendszer a következő jelzéseket adhatja a szolgáltatónak a jogviszonnyal összefüggésben:

  • „ZÖLD lámpa” - TAJ érvényes, jogviszonya rendezett”,
  • „PIROS lámpa” - TAJ érvényes, jogviszonya rendezetlen”;

A jogviszony rendezetlensége esetén az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az ellátás elvégzését, azonban jogviszonya rendezése érdekében a kormányhivatalhoz kell fordulnia.

  • „KÉK lámpa” - Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen”;

A TAJ átmenetileg érvénytelenítésre került, mert azt jelentették be az egészségbiztosítóhoz, hogy külföldön létesített biztosítási jogviszonyt.

  • „BARNA lámpa”- TAJ egyéb okból érvénytelen”

Az egészségügyi szolgáltatások csak térítés mellett vehetők igénybe. A TAJ érvényességének rendezését a kormányhivatalnál kezdeményezheti.

  • „SÁRGA lámpa” - TAJ érvényes, de korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra jogosult;

A lámpa azt jelzi, hogy a beteg az egészségbiztosítóval kötött megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ezért – a sürgősségi fogászati ellátás kivételével – nem jogosult fogászati ellátásra, külföldi gyógykezelésre, illetve a transzplantációs várólistára sem kerülhet fel.

A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatás - a sürgősségi ellátás kivételével - a megállapodás megkötését követő huszonnegyedik hónap első napjától jár, kivéve, ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése visszamenőleg huszonnégy hónapra megtörtént.


A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakcíme vagy tartózkodási helye irányítószámát:

Amennyiben az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy jogviszonya rendezetlen, úgy kérjük tekintse meg jogviszony rendezési eljárásról, valamint az okirati bizonyításról szóló tájékoztatónkat is!