Hol lehet információkhoz jutni?

A luxemburgi egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Caisse de maladie des ouvriers. 125 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg Ville, vagy a helyi képviseletein. www.secu.lu

Elutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Egészségügyi ellátás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya szerződött szolgáltatóknál használható.

Luxemburgban az ellátás költségeit a betegnek ki kell fizetnie az egészségügyi szolgáltató számára. A luxemburgi egészségbiztosító ezt az összeget utólag megtéríti, még a luxemburgi tartózkodás alatt, vagy a Magyar Köztársaságba történő visszatérését követően.

Gyógyszerek

Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban, az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával lehet kiváltani.

A beteg a gyógyszereket először ugyancsak térítés ellenében kapja meg, kiadásait utólag visszatérítik.

Kórházi kezelés

A kezelő orvos szükség esetén ad kórházi beutalót.

Sürgősségi esetekben közvetlenül lehet a kórházakhoz fordulni az Európai Egészségbiztosítási Kártyával . A kezelés helyszínét illetően a 112-es telefonszámon lehet felvilágosítást kapni. Kórházi gyógykezelés a formanyomtatvány bemutatását követően ingyenes, kivéve az önrészt.

A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni

Orvosi ellátás – házhoz-hívás

1. hívás – a legalacsonyabb díjtétel 20 %-a

minden további alkalom 28 napos időszakon belül

12 %

Fogorvosi kezelés

évente 60 EUR-ós összeghatárig nincs önrész

Ezen felül a kezelés költségének 12%-kát kell önrészként fizetni.

Gyógyszerek

normál kezelés 20 %

szakirányú kezelés 60 %

fontos gyógyszerek 0 %

Kórházi kezelés

20,42 EUR/nap az első 30 nap időtartamára az adott naptári évben

Visszatérítés

A kezelés, vagy a gyógyszer kifizetését követően forduljon a munkavállalói kassza helyi képviseletéhez (Caisse de Maladies Ouvriers). Itt mutassa be az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját és az egyéb okmányokat.

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Luxemburgban keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.