Tartalom:

Kinek állítható ki igazolás arról, hogy biztosítottként szerepel a nyilvántartásban?
Mely lakáscélú támogatáshoz szükséges a fennálló biztosítási jogviszony igazolása?
Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?
Milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez?
Mennyibe kerül a bizonyítvány kiadása?
Meddig használható fel a hatósági bizonyítvány a biztosítási jogviszony igazolására?
Az igényléshez szükséges nyomtatvány
Jogszabályok

Kinek állítható ki igazolás arról, hogy biztosítottként szerepel a nyilvántartásban?

Az szerepel biztosítottként az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásban, akinek az alap jogviszonya biztosítási kötelezettséget keletkeztet. A biztosítást keletkeztető jogviszonyokról ide kattintva olvashat részletesen.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké. A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak (pl. gyes-en lévők, nyugdíjasok) nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amelynek bemutatása a lakáscélú támogatások (családok otthonteremtési kedvezménye, otthonteremtési kamattámogatás, lakásépítési támogatás) igénybevételének feltétele.

Mely lakáscélú támogatáshoz szükséges a fennálló biztosítási jogviszony igazolása?

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelemben feltétlenül meg kell jelölni, hogy melyik támogatás igénybevételéhez kívánják felhasználni az igazolást, mert az egyes támogatások jogosultsági feltételei eltérőek.

Az alábbi lakáscélú támogatás igényléséhez szükséges a fennálló biztosításról az egészségbiztosító által kiállított hatósági bizonyítvány csatolása:

• Családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK)

  • új lakás építéséhez, vásárlásához (egy vagy két gyermek után) – ideértve a két vagy több gyermekes családok számára nyújtható otthonteremtési kamattámogatást is. Ebben az esetben az igénylőnek (házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában:

a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerint biztosított (kivéve a közfoglalkoztatott), vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) a biztosítási, hallgatói jogviszonya legalább 180 napja folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

Az egy vagy két gyermek után új lakásra igényelt támogatás esetén a közfoglalkoztatási jogviszony nem vehető figyelembe, és a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő nem számít bele a b) pont szerinti 180 napos biztosítási időbe.

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól vagy nemzetközi szervezettől.

Nem kell a biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha legalább az egyik kérelmező fél az illetékes külföldi hatóság vagy nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar szabályok szerinti biztosítotti jogviszonyba lép.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében, amennyiben a külföldi hatóság / nemzetközi szervezet igazolásának nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja, úgy a kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

1. az illetékes külföldi hatóságtól nemzetközi jogsegély keretében beszerzett vagy

2. az igénylő által benyújtott biztosítási jogviszony igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő adatok mérlegelése alapján megállapíthatja, hogy a biztosítási jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll(t).

A külföldi foglalkoztató által kiállított akkor fogadható el, ha:

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) legfeljebb 1 év olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be biztosítási jogviszony igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

  • új lakás építéséhez, vásárlásához (három vagy több gyermek után) –ideértve a többgyermekes családok számára nyújtható otthonteremtési kamattámogatást is. Ebben az esetben az igénylőnek (házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában:

a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerint biztosított (kivéve a közfoglalkoztatott), vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) a biztosítási, hallgatói jogviszonya, legalább 2 éve folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

A három vagy több gyermek után új lakásra igényelt támogatás esetén az a) pontban foglalt kritérium tekintetében a közfoglalkoztatási jogviszony nem vehető figyelembe, azonban a b) pont szerinti 2 éves biztosítási időbe – a kedvezmény igénylését megelőző 180 nap kivételével – a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő is beleszámít. Nem számít bele a b) pont szerinti 2 éves biztosítási időbe az álláskeresési támogatásban való részesülés, valamint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányok folytatása alapján szerzett biztosítási idő.

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól vagy nemzetközi szervezettől.

Nem kell a biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha legalább az egyik kérelmező fél az illetékes külföldi hatóság vagy nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar szabályok szerinti biztosítotti jogviszonyba lép.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében, amennyiben a külföldi hatóság / nemzetközi szervezet igazolásának nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja, úgy a kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

1. az illetékes külföldi hatóságtól nemzetközi jogsegély keretében beszerzett vagy

2. az igénylő által benyújtott biztosítási jogviszony igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő adatok mérlegelése alapján megállapíthatja, hogy a biztosítási jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll(t).

A külföldi foglalkoztató által kiállított akkor fogadható el, ha:

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) legfeljebb 1 év olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be biztosítási jogviszony igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

  • használt lakás bővítéséhez, vásárlásához

Ebben az esetben az igénylőnek (együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek) azt kell hatósági bizonyítvánnyal igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában

a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerint biztosítottnak minősül (kivéve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt), és

b) a biztosítási, hallgatói jogviszonya legalább 180 napja folyamatosan fennáll (ideértve azt is, ha a legalább 180 napja folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van).

A használt lakás bővítéséhez igényelt támogatás esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is figyelembe vehető és a 180 napos biztosítási időbe is beleszámít, ugyanakkor a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok ideje nem vehető figyelembe.

Ha az igénylő a korábbi kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, úgy annak igazolását az ügyfélnek közvetlenül kell beszereznie az illetékes külföldi hatóságtól vagy nemzetközi szervezettől.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy valamennyi fentebb felsorolt támogatás esetében amennyiben a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás történt, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnéstől számított 90 napos határidőn belül – törvényben meghatározott, újabb, biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát – használt lakás vásárlása bővítése esetén, valamint új lakás vásárlása esetén a 600.000,- Ft vagy 2.600.000,- Ft összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot - biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

• Otthonteremtési lakástámogatáshoz

Otthonteremtési lakástámogatáshoz az igénylőnek (házastársak, élettársak esetén legalább egyik félnek) azt kell igazolnia, hogy legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti biztosítottként szerepel - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az otthonteremtési kamattámogatás esetén a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnését követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 15 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően - de legkésőbb a megszűnésétől számított 90 napos határidőn belül - újabb, a törvény szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a 90 napot a biztosítási jogviszony időtartamának vizsgálata során biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

• Babaváró hitel

A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatás igénybevételéhez a házastársak közül legalább az egyik félnek azt kell igazolnia, hogy a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában legalább 3 éve folyamatosan

a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti biztosítottként szerepel,
b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt,
c) keresőtevékenysége alapján valamely más állam, vagy nemzetközi szerződés által létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott,
d) gyermekgondozási díjban részesült.

Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy az igénylők meghatalmazzák a pénzintézetet a biztosítási jogviszonyról szóló hatósági bizonyítvány beszerzése érdekében. Ebben az esetben a pénzintézetek az igénylők meghatalmozottaiként járnak el. A meghatalmazást teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni.

Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?

A hatósági bizonyítvány igénylésére a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti kormányhivatalnál, illetve e-Papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség, továbbá postai úton is feladható az igénylőlap.

A postai úton történő beküldéskor az igénylőlaphoz másolatban mellékelni kell a szükséges – a következő pontban felsorolt – dokumentumokat, azzal, hogy az igazolványokról másolatot, a meghatalmazásból eredeti okiratot kell csatolni.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakcíme vagy tartózkodási helye irányítószámát:

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez?

A kitöltött igénylőlap mellett az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • személyazonosításra alkalmas igazolvány,
  • lakcímkártya,
  • TAJ kártya,
  • meghatalmazás (amennyiben nem a hatósági bizonyítványt igénylő jár el az ügyben)

Mennyibe kerül a bizonyítvány kiadása?

A lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos eljárások tárgyi illetékmentességére tekintettel az eljárásért nem kell fizetni.

Meddig használható fel a hatósági bizonyítvány a biztosítási jogviszony igazolására?

A hatósági bizonyítvány a lakáscélú támogatás igényléséhez a kiállítása napjától számított 30 napig használható fel.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány:

Jogszabályok: