Országos On-line/Valósidejű Intézményi Várólista és Előjegyzési Lista a fekvőbeteg ellátásra

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján Magyarországon egyes kiemelt, többnyire tervezhető ellátásként végezhető műtéteket a betegek az ellátási igény felmerülésének sorrendjében vehetik igénybe.

Ettől a sorrendtől eltérni csak orvos-szakmai szempontok miatt indokolt sürgősségi vagy szakmai ok miatt előrehozott ellátások esetén lehetséges. A betegek részére lehetőség, hogy saját döntése alapján, az igénybevétel tervezett időpontjaként a sorrend szerint kiadható időpontnál későbbi dátumot jelöljön meg. Az Országos Várólista és Előjegyzés Nyilvántartási rendszer ehhez az ellátás-szervezési feladathoz egy on-line valósidejű informatikai rendszert biztosít, amelyben országos szinten minden várakozó nyilvántartott, bárki követheti, ellenőrizheti a várakozási és előjegyzési listákat.

A már regisztrált betegek számára egy anonimitást garantáló - az országos rendszer által a felvétel sorrendjében kiadott – azonosító biztosítja a személyes adatok követését.

A várólista nyilvántartási kötelezettség nem jelenti azt, hogy az ellátást csak hosszú várakozást követően lehet igénybe venni. Minden egészségügyi ellátó rendszer egyik alap feladata, hogy az időben, térben változóan megjelenő ellátási igényeket és az aktuálisan rendelkezésre álló kapacitásokat, finanszírozási lehetőségeket összehangolja. A rendszer ennek az összehangolásnak a célját szolgálja azzal, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – a rendszer felügyeletével megbízottkéngtaz egészségügyi szolgáltatók számára az általuk vezetett várólistákra egy egységes informatikai rendszert biztosít.

Hogyan kerülnek fel a betegek a várólistára?

A beteget a szakterület szerinti – az ellátást végző szolgáltatóhoz várólista felvételi jogosítvánnyal rendelkező – kezelő orvosa az ellátás szükségességének megállapításakor regisztrálja a rendszerben.

A regisztrálás során a beteg felvételre kerül a tervezett ellátást végző szolgáltató listájára. Ezzel egyidejűleg a beteg megkapja azt a személyes és titkosított azonosítót is, amelynek a segítségével a saját tervezett ellátására vonatkozó adatokat a továbbiakban a rendszerben követheti.

A szolgáltatók nem csak ezen a rendszeren keresztül, hanem a beteg által megadott módon is tájékoztatást kapnak minden, a tervezett ellátásukat érintő változásról. A regisztrációba a szolgáltatók az azonnali ellátásokat is felveszik.

A betegekkel a közvetlen személyes kapcsolattartás a tervezett ellátást szolgáltató feladata.

Az intézményi előjegyzési és várólista típusoknak két fő típusa különül el:

a. Kötelező várólista: valamennyi szolgáltató számára jogszabályban előírt, a sorrendiség érdekében nyilvántartás vezetésre kötelezett várólista típus.

b. Kapacitás hiány – 60 napot meghaladó várakozási idő - esetén kötelezően vezetendő várólista típus: a kapacitás hiánnyal aktuálisan küzdő intézetek számára.

Kötelező és kapacitás hiány miatt várólistát vezető szolgáltatók

Kötelezően és kapacitás hiány miatt vezetendő intézményi várólisták köre

Hatályos jogszabályok:

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet
a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről

46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet
a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól

Varolista2