TÁJÉKOZTATÓ A NEAK KÖTELEZŐ ADATKEZELÉSÉRŐL III.

A NEAK az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (1)-(3) bekezdésén alapuló előzetes tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

III. A finanszírozott egészségügyi ellátások adatainak nyilvántartása

Az Egészségbiztosítási Alapból történő kifizetések a szerződött egészségügyi szolgáltatók jelentésein alapulnak.

A NEAK a szerződött egészségügyi szolgáltatók finanszírozott egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó jelenéseit (rekordképeket) gyűjti, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet mellékleteiben meghatározott tartalommal:

 • Járóbeteg szakellátás és gondozók (6/A. sz. melléklet)
 • Fekvőbeteg-ellátó intézmények (14. sz. melléklet)
 • Háziorvosi betegforgalmi tevékenység (20. sz. melléklet)
 • Fogászati szakrendelések (6/B. sz. melléklet)
 • CT/MRI (15. sz. melléklet)
 • Betegszállítás (16. sz. melléklet)
 • Tételes elszámolású eszközök és a nagy értékű műtéti beavatkozások (17. sz. melléklet)
 • Tételes elszámolású gyógyszerek (17/A. sz. melléklet)
 • Művese állomások dialíziskezelései (18. sz. melléklet)
 • E" térítési kategória (21. sz. melléklet) - Európai Unió állampolgárainak társadalombiztosítás által finanszírozott ellátása
 • Mentés (23. sz. melléklet)
 • Otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás (10-11. sz. melléklet)

1. Az adatkezelés célja:

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 4.§ (2) bekezdés e) f), g), s) v) pontjai

2. Az adatkezelés jogalapja:

Eüak. 22. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999.(VIII.31.) Korm. rendelet

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993 (IV.2.) NM rendelet

Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998 (III.11.) NM rendelet

3. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:

Az Eüak. 22. § és 34.§

4. Az adatkezelés időtartama:

Az Eüak. 22. § (6) bekezdése.

5. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. §-a alapján, továbbá az Infotv. 5. § rendelkezéseinek megfelelően.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Infotv. 14-21.§

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei:

Az Infotv. 22-23.§, valamint az 52.§