Tartalom:

Ki és hol köteles a külföldön létrejött/megszűnt biztosítását bejelenteni?
Hogyan lehet a bejelentést megtenni? Bejelentéshez szükséges nyomtatványok.
Mennyi az ügyintézési határidő?
Meddig kell a bejelentés megtenni? Milyen következményekkel jár a bejelentés késedelme vagy elmulasztása?
Mi történik a bejelentés megtételét követően?
Van-e lehetőség egészségügyi ellátás igénybevételére Magyarországon a bejelentés megtételét követően?
Nyomtatványok
Jogszabályok

Ki és hol köteles a külföldön létrejött/megszűnt biztosítását bejelenteni?

A más EU (EGT) tagállamban, Svájcban, ún. egyezményes országban, illetve a saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) részére.

Ez alapján tehát bejelentési kötelezettsége van:

 

  • az EGT tagállamokban és Svájcban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek;
  • a Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek,
  • nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgároknak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek szerinti külföldi biztosítás létrejöttét követően annak megszűnését is be kell jelenteni, mert a külföldi biztosítás megszűnését követően majd a magyarországi egészségbiztosítási jogviszonyt kell rendezni.

Fontos, hogy a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a kettős biztosítás tilalmáról rendelkező nemzetközi egyezmények esetében a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.

A bejelentési kötelezettség a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál személyesen vagy postai úton, továbbá, amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, úgy ügyfélkapun keresztül is teljesíthető. Amennyiben az elektronikus nyomtatványok valamelyikét meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani, a meghatalmazotti jogosultságát regisztrálnia kell, ezért ha nem rendelkezik az egészségbiztosítási szervnél bejegyzett meghatalmazotti/képviseleti jogosultsággal kérjük, a kérelem elektronikus benyújtása előtt szíveskedjék meghatalmazotti/képviseleti jogosultságát nyilvántartásba vetetni a „Regisztrációs lap” hatáskörrel rendelkező kormányhivatalhoz történő benyújtásával.

A kormányhivatalokról bővebb tájékoztatást a kormányhivatalok honlapján találhat.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Hogyan lehet a bejelentést megtenni? Bejelentéshez szükséges nyomtatványok.

A bejelentés erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (EGT, saját) tehető meg, amely elérhető a hatáskörrel rendelkező kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, valamint letöltheti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) honlapjáról (EGT, saját) is.

 

Mennyi az ügyintézési határidő?

A külföldi biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentésre az általános ügyintézési idő, azaz 60 nap irányadó. Amennyiben a bejelentéshez az összes szükséges dokumentum hiánytalanul benyújtásra került, ún. sommás eljárás keretében azonnal, de legkésőbb 8 napon belül rögzítik a bejelentést.

Amennyiben a bejelentést hiányosan nyújtják be, a hiányzó adat vagy dokumentum pótlása szükséges, ezért az eljárást teljes eljárásként folytatja le a kormányhivatal. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pótlás időtartama is beszámít a 60 napos ügyintézési határidőbe.

Meddig kell a bejelentést megtenni? Milyen következményekkel jár a bejelentés késedelme vagy elmulasztása?

A bejelentést a külföldön létrejött biztosítási jogviszony létrejöttétől, illetve annak megszűnésétől számított 15 napon belül kell megtenni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a bejelentés késedelme, elmulasztása, vagy a nem megfelelő bejelentés 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után!

Nem szabható ki mulasztási bírság, ha a bejelentési kötelezettségre előírt határidő lejártától számított öt év eltelt.

Ha a TAJ-számmal rendelkező személy nem teljesíti a bejelentési kötelezettségét, azonban a külföldi biztosító részéről jogosultságigazolás kerül kiadásra, akkor a jogosultságigazolást a külföldi biztosítás létrejöttére vonatkozó bejelentésnek kell tekinteni.

Mi történik a bejelentés megtételét követően?

A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően a kormányhivatal, kivételes esetben a NEAK intézkedik a TAJ szám ideiglenes érvénytelenítéséről. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a bejelentés teljesítését követően jogviszony-ellenőrzésre kerülne sor, úgy a NEAK rendszere „kék lámpa” jelzést fog mutatni.

A TAJ szám érvénytelenítéséről az eljáró kormányhivatal értesítő levelet küld az ügyfél magyarországi lakó/tartózkodási helyére vagy levelezési címére.

Annak, aki bejelentette, hogy a fentiek szerint külföldön szerzett jogosultságot egészségbiztosítási ellátásra, már nem a magyar biztosítása alapján jár az ellátás, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a korábban – a magyar biztosítása igazolására – kiadott Európai Uniós kártya a TAJ szám érvénytelenítését követően nem használható. A magyar biztosítás alapján kiállított EU kártyát vissza kell küldeni a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnak, ahogy azt a kártya átvételekor írásban vállalta.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Van-e lehetőség egészségügyi ellátás igénybevételére Magyarországon a bejelentés megtételét követően?

 

  • EGT tagállamban létrejött biztosítás esetén

Amennyiben EU (vagy EGT) tagállamban jött létre a biztosítása, és rendelkezik az illetékes külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási kártyával vagy az azt helyettesítő nyomtatvánnyal, úgy jogosult az orvosilag szükséges egészségügyi ellátás magyarországi igénybevételére. Az orvosilag szükséges ellátásokat az egyenlő elbánás elve szerint ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint a Magyarországon biztosított személyek.

Ezzel kapcsolatban további információt talál az Ellátás Külföldön/Gyakran ismételt kérdések rovatunk 2. és 13. pontjában.

 

  • Saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezettel létrejött biztosítás esetén

Arra a TAJ számmal rendelkező magyar állampolgárra, aki saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet foglalkoztatottja, a magyar jogszabályok szerinti biztosítás nem terjed ki. Erre tekintettel az adott nemzetközi szervezet különálló egészségbiztosítási rendszerében fennálló biztosítása idején kizárólag e biztosítása terhére, vagy térítés ellenében veheti igénybe Magyarországon az egészségügyi szolgáltatásokat.

Amennyiben a magyarországi egészségbiztosítás terhére kíván egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, megállapodást köthet a lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti kormányhivatallal. A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, tartózkodási helyének vagy szálláshelyének irányítószámát:

Nyomtatványok:

 

Jogszabályok: