Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján 2024. július 13-án a gyógyszer árhoz nyújtott támogatással történő kiszolgáltatására a gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott támogatással történő forgalmazására, kölcsönzésére, javítására és amennyiben a gyártó az eszköz kiszolgáltatását is végzi, egyedi méretvétel alapján történő gyártására; a gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására szolgáló szerződésekhez közéttett  Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) adminisztratív hiba okán a valamennyi fél által egyeztetett és elfogadott munkapéldánytól eltérő tartalmú szöveggel került publikálásra.

Előbbiekre tekintettel az ÁSZF II. fejezet 6. g) pontjának utolsó mondatában a "valamint a kiadási igazoláson feltünteti "  szövegrész is szerepel.

Hivatkozott mondat 2024. július 15-én hatályba lépő szövege helyesen az alábbi:

„Elektronikus vény önellenőrzése esetén az önellenőrzés tényét az önellenőrzést végző személy azonosítására is alkalmas módon ellenőrzöttként megjelöli.”

Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyesbítés nem érinti az ÁSZF hatálybalépésének napját, az változatlanul 2024. július 15.

Az ÁSZF helyesbített szövege itt elérhető.


ÁSZF ártámogatás 2024.07.15

Közzététel ideje: 2024. június 13.
Frissítés ideje: 2024. július 4.

(A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 14. § (5)  bekezdésének 2024. július 1-én hatályba lépő módosítása alapján)

ÁSZF fejezetrend 2024.07.15

Közzététel ideje: 2024. június 13.

Tájékoztató ÁSZF módosításáról

Közzététel ideje: 2024. június 13.

 

 

ÁSZF ártámogatás Közzététel ideje: 2012. november 28.
Frissítés ideje: 2017. január 26.
ÁSZF fejezetrend Közzététel ideje: 2012. november 28.
Frissítés ideje: 2015. augusztus 3.
(A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 24. § a) pont változása miatt - E14)
ÁSZF szerződéskötési kérelem
Közzététel ideje: 2012. november 28.

ÁSZF megfelelőségi nyilatkozat személyi, tárgyi feltételek biztosításáról
Közzététel ideje: 2012. november 28.
Frissítés ideje: 2017. január 26.
- Gyógyszer, gyse támogatással történő kiszolgáltatásához
- Gyse támogatással történő forgalmazásához, kölcsönzéséhez, javításához, gyártásához
- Gyógyászati ellátás támogatásával történő ellátásához

ÁSZF nyilatkozat telephelyekről, fiókgyógyszertárakról
Közzététel ideje: 2012. november 28.
Frissítés ideje: 2012. december 3.

 

 

ÁSZF házhozszállítás nyilatkozat (Módosított)
ÚJ! Közzététel ideje: 2013. július 10.
ÁSZF-Nyilatkozat gyógyszertár részéről
felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén
Közzététel ideje: 2013. április 10.
ÁSZF-Nyilatkozat GYSE gyártó/forgalmazó részéről
felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén
Közzététel ideje: 2013. április 10.
ÁSZF szerződés módosítása iránti kérelem
Közzététel ideje: 2012. november 28.

A NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályainak (régen: Területi Hivatalok) ártámogatási szerződésekkel foglalkozó munkatársainak elérhetőségei

Közzététel ideje: 2012. december 4.

Frissítés ideje: 2018. február 15.

Gyógyászati segédeszközök javításának rezsióradíjai
Közzététel ideje: 2013. január 25.