shutterstock_130619255
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ártámogatási Főosztálya havi rendszerességgel, meghatározott publikációs protokoll szerint közzéteszi a támogatott gyógyászati ellátások tételes forgalmi adatait megyei és jogcímenkénti bontásban, valamint a vonatkozó betegszámokat tételes és kezeléstípusonkénti csoportosításban. A tételes Gyógyfürdő forgalmi adatok elemezhető formában történő közzététele mind a betegellátás minősége, mind a piaci verseny átláthatósága, mind pedig az elszámolások nyomon követhetősége szempontjából alapvető közérdek. Célkitűzésünk, hogy minden tárgyhónapot követő második hónap 15. napjáig az adatok minden felhasználó számára elérhetők legyenek honlapunkon.

A tételes forgalmi adatokat tartalmazó táblázatokat – a hatályos adatvédelmi előírásokat figyelembe véve – az érintett ügyfelek igényei szerint állítottuk össze, azok kizárólag közérdekű adatokat tartalmaznak. A kimutatások a lakosság által ártámogatással igénybevett gyógyászati ellátások forgalmi adat tartalmazzák.

Az adatokat négy táblában publikáljuk:

  • Az első tábla a kezelés típusokhoz tartozó betegszámokat tartalmazza oly módon, hogy adott időszakban az adott kezelés típushoz tartozó ellátások mellett azon betegek száma (TAJ) jelenik meg, akik az adott kezelés típusból legalább egy mennyiségi egységet igénybe vettek, illetve MAT adatok (Moving Annual Total) formájában éves szinten. Ezek havi szinten az aktuális hónapra, éves szinten pedig az aktuális hónapra és az azt megelőző 11 hónapra összesítve adják meg, hogy hány személy (TAJ) vett igénybe legalább egy mennyiségi egységet egy adott kezelés típusból.

  • A második tábla országos szinten összesítve közli az egyes ellátásokhoz tartozó – TTT kóddal rendelkező – ún. országos egyedi (distinct) betegszámokat havi szinten, illetve MAT adatok (Moving Annual Total) formájában éves szinten.

  • A harmadik tábla a tételes forgalmi adatokat tartalmazza megyei és jogcímenkénti bontásban.

  • A negyedik tábla a tételes forgalmi adatokat tartalmazza országos szinten, jogcímenkénti bontásban.

Amennyiben észrevételük van az új adatstruktúrával, formátummal, publikációs renddel kapcsolatosan, várjuk konstruktív javaslataikat, kérdéseiket az atfo@neak.gov.hu e-mail címre.

Lehetőség van a Gyógyfürdő forgalmi adatok régióban történő változások követésére is. Erre a linkre » kattintva lehet feliratkozni a levelezőlistára, amely minden, a Gyógyfürdő forgalmi adatok régióban bekövetkező változás esetén, automatikus email-értesítést küld a regisztráció során megadott címre.

Adatmezők leírása
Közzététel ideje: 2010. július 26.
Frissítés ideje: 2010. december 6.


Aktuális havi riport:

Megyei forgalmak 202405
Közzététel ideje: 2024. június 21.


Éves riport 2023:

Megyei forgalmak 2023
Közzététel ideje: 2024. február 27.


Archívum:

Forgalmi adatok 2024

Forgalmi adatok 2023

Forgalmi adatok 2022

Forgalmi adatok 2021

Forgalmi adatok 2020

Forgalmi adatok 2019

Forgalmi adatok 2018

Forgalmi adatok 2017

Forgalmi adatok 2016

Forgalmi adatok 2015

Forgalmi adatok 2014

Forgalmi adatok 2013

Forgalmi adatok 2012

Forgalmi adatok 2011

Forgalmi adatok 2010

Forgalmi adatok 2009