Az egészségügyi technológiák folyamatos fejlődése rendszeresen változtatja az egészségügyi ellátórendszer struktúráját, igényli az ellátás jellegének legjobban megfelelő, az előnyöket érvényesítő új ellátási formák meghonosítását.


Az egészségügyi ellátásban az egyik kiemelt fejlődési irány a hagyományosan jelentős feltárásból végzett nagy műtétek helyett az azonos eredményt biztosító, azonban kevésbé invazív technikával - pl. percután eljárással, laparoszkóppal, vagy más endoszkóppal - megvalósítható műtétek nagyléptékű fejlődése.


Ez a technológiaváltás hozta magával az egynapos ellátási forma bevezetését. Az egynapos ellátás olyan speciális, kórházi kezelést kiváltó ellátási forma, amelyet a kórházi körülményekhez hasonló feltételeket biztosító intézményekben, ellátási egységekben, 24 óránál rövidebb ellátási időtartamban végeznek el.


Miről tájékoztat: Az indikátor mutatja be, hogy egy adott intézményen belül az ott elvileg elvégezhető egynapos sebészeti ellátások közül hány darabot, illetve azok hány százalékát végezték el ténylegesen ilyen formában. Teljességgel megalapozott, hogy az ilyen körbe tartozó beavatkozások számos orvos-szakmai és a beteg életét közvetlenül befolyásoló előnnyel járnak. Senki nem szeret annál hosszabb ideig kórházban feküdni, mint amennyit feltétlenül szükséges, ezért a betegek ennek a mutatónak a tanulmányozásával láthatják, hogy melyik számukra elérhető intézményben lehet nagyobb esélyük az egynapos ellátásra.

Intézményi szintű bontásban tartalmazza a szolgáltatók által egynapos formában teljesített és elszámolt összes esetszámot, azon esetszámokat, amelyet a szolgáltató egynaposként összesen jelenthetett volna, az egynapos kihasználtságot, illetve azon szolgáltatók is megjelölésre kerültek, amelyek kizárólag egynapos tevékenységet végeznek. Az éves szinten összesített előző esetszámok változását oszlopdiagram szemlélteti.

Elmúlt időszak intézkedései:

  • 2015. júliustól kezdődően az egynapos ellátások korlátozás nélkül nyújthatók, azaz TVK mentességet élveznek.
  • 2017. márciustól az egynaposként végzett ellátásokért 10 %-kal magasabb összeget fizet a biztosító, mintha ugyanazon ellátást többnaposként nyújtaná a szolgáltató, fenntartva ezzel az érdekeltséget az egynaposként végzett ellátások elterjedésében.

A szakmapolitikai intézkedések eredményeként a beavatkozások száma fokozatosan nőtt. Az egynaposként elvégezhető beavatkozások aránya 2010-2019 között az átgondolt szakmapolitikai és finanszírozási intézkedések eredményeképpen a 38,3 %-os arányról a több mint duplájára, 80 %-ra nőtt. A COVID-19 járvány hatásai miatt a 2020. finanszírozási évben ez az arány nem követte az eddigi növekvő trendet és továbbra is a 80%-os értéken maradt, míg a beavatkozások száma visszaesett.

A táblázatokat és diagramokat tartalmazó dokumentum letölthető innen.