A megállapodás megkötésének célja:

A Felek által megkötött megállapodás célja, hogy – figyelemmel különösen a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseire – a GVH, illetve a NEAK együttműködése részleteinek rendezésével elősegítse a Felek feladatainak hatékony ellátását és lefektesse a Felek közötti rendszeres, gyorsított információcsere szakmai és technikai kereteit.
A Felek közös szándéka az, hogy szorosabb, egyenrangú partneri együttműködésük növelje jogszabályokban meghatározott feladataik ellátása és a jogérvényesülés hatékonyságát, továbbá megteremtse azokat a feltételeket, amelyek alapján a jogszabályokban előírt együttműködésen túl kölcsönösen segíthetik egymás tevékenységét, előmozdíthatják egymás tevékenységének a közvélemény általi ismertségét és elismertségét.

A GVH különösen az alábbi feladatköreiben eljárva vállalja az együttműködést az NEAK tevékenységét érintően:
a) piacelemzések és ágazati vizsgálatok,
b) panasszal, illetve bejelentéssel összefüggő eljárások,
c) versenyfelügyeleti eljárások,
d) jogszabály-tervezetek véleményezése és jogalkotási kezdeményezések (versenypártolás), továbbá
e) versenykultúra-fejlesztő tevékenység.

A NEAK különösen az alábbi feladatköreiben eljárva vállalja az együttműködést a GVH tevékenységét érintően:

a) gyógyszer és gyógyászati segédeszközök áremelési kérelmének megalapozottsági vizsgálata,
b) jogértelmezési kérdésekben előzetes egyeztetés,
c) támogatáspolitikai javaslatok előzetes vizsgálata a versenyeztetés szempontjából,
d) a NEAK hatáskörét érintő beszerzési eljárások során felmerült versenyjogi panasszal, bejelentéssel összefüggő vizsgálatok,
e) oktatás, illetve, szakmai tapasztalatcsere – esetleg pontszerző továbbképzések közös rendezése.

A megállapodás itt érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő