Fogászati ellátás rekordkép változás 2024. április 1-től

Közzétételre került a fogászati ellátás teljesítmény-jelentéseinek elkészítéséhez szükséges rekordkép módosított verziója (Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről (REKORDKÉP))

A módosítás indokolása: a 6 jegyű pecsétszám bevezetésére tekintettel az ORVKOD mező 5 karakterről 6 karakterre módosul, valamint a rekordkép egy új, ORVTIP mezővel egészül ki, amely az orvos típusának jelölésére szolgál.

Módosítás hatálya: 2024. április 1.  

A változás a 2024. április havi teljesítményadatok leadásától kerülnek bevezetésre, így első alkalommal, a 2024. május 1-től kezdődő beolvasási időszaktól kizárólag az új rekordkép alapján fogadja el a NEAK teljesítményjelentéseket. Ettől az időponttól kezdve, mind a havi jelentések, mind a korrekciós jelentések az új rekordkép alapján kerülnek elfogadásra.

A módosított rekordkép leírás itt érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató a fogászati területen történő változásokról

A Magyar Közlöny 2023. évi 85. számában 2023. június 14-én kihirdetésre került

  • az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint
  • a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011.(XII.23.) NEFMI rendelet (ú.n. fogászati szabálykönyv)

módosításáról szóló 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet.

A jogszabályokban foglaltak alapján a fogászati beavatkozások esetében pontemelésre, kódváltozásra, valamint a fogászati beavatkozásokra fordítandó minimumidő emelésére került sor. A jogszabály-módosításban foglaltakat a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni, a NEAK a teljesítmény-elszámolást ennek megfelelően hajtotta végre.

Kódváltozások:

Beavatkozás kódja Beavatkozás megnevezése Új kód
FA098 Gyökérkezelés TA098
TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen FA100
TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban több felszínen FA101
FA112 Ideiglenes tömés készítése TA222
FA156 Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel TA223
FA157 Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós lenyomatvétel TA157
FA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel TA158

Módosult a Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről (REKORDKÉP) rekordkép-leírás, mely szerint a 11 mező (AZ_TIP: személyazonosító típusa) leírása kiegészült a személyazonosító típusonként alkalmazható térítési kategóriákkal.

A fogászati beavatkozások elszámolásának feltételei című táblázat, a hatályos fogászati szabálykönyv és Fogászati rekordkép a NEAK honlapján a Fogászati ellátás címszó alatt elérhető.

A szolgáltatóknak a változásokkal kapcsolatban nincs külön teendőjük.

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat 2022

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

A támogatás célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi ellátás; fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.

A pályázati dokumentáció INNEN érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat 2021

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

A támogatás célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi ellátás; fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.

A pályázati dokumentáció INNEN érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató a fogászati szakellátási beavatkozások pontemeléséről

Tisztelt Fogászati Szakellátók!

A Magyar Közlöny 2018. évi 106. számában kihirdetésre került az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet. A jogszabály alapján a fogászati szakellátás keretei között elvégezhető fogászati beavatkozások pontszámai emelkedtek.

A NEAK első alkalommal a 2018. június havi teljesítmény-elszámolással egyidejűleg, a 2018. augusztus havi finanszírozás során alkalmazza a magasabb pontszámokat. A módosítás visszamenőleges hatállyal került kihirdetésre, ezért a 2018. januári teljesítmények finanszírozásától már az emelt pontszámokat kell figyelembe venni. A január-május havi teljesítmény-jelentések alapján megállapított korrekciós tételek kifizetésére a 2018. augusztus havi utalás keretében kerül sor.

Az érintett szolgáltatói kör a visszamenőleges korrekcióról külön kimutatást kap, amely a havi visszaigazoló listákkal együtt, az e-Jelentés rendszeren keresztül kerül továbbításra.

A szolgáltatóknak nincs külön teendőjük a változásokkal kapcsolatban.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat 2017

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatója a legalább 12 hónapja betöltetlen fogorvosi körzeteket betöltő fogorvosok letelepedésének támogatása céljából kiírt pályázat 2017. évi nyerteseiről

A 2017. évben nyertes fogorvosok listája letölthető INNEN.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat 2017

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

A támogatás célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi ellátás; fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.

A pályázati dokumentáció INNEN érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fogászati rekordkép-leírás módosítása 2016. augusztus 1-től

Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

2016. augusztus 1-től módosul a fogászati rekordkép-leírás, amely az alábbi linken érhető el: Fogászati rekordkép

Módosítás:

· 19. TERKAT mező „0E Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás. Közösségi szabály alapján történő ellátás” térítési kategória új kóddal egészült ki: ALB (Albánia)

· 11. AZ_TIP mező 6. értékének leírása módosult, illetve a lehetséges értékek köre a „7=ismeretlen beteg” értékkel egészült ki

· Hibalista 19. TERKAT mező egy új hibakóddal egészült ki: „S (Kizárólag a 7S térítési kategóriában jelenthető)”

· Adatjavítás címszó alatt szereplő, hibás eset visszavonására vonatkozó leírásban az azonosításhoz szükséges mezők száma két újabb mezővel egészült ki: „5. KEDAT, 6. KEIDŐ

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

2016. június 1-től módosul a fogászati rekordkép-leírás, amely az alábbi linken érhető el: Fogászati rekordkép

Módosítás: a teljesítmény elszámolásokban az eddig használatos országkódok helyett a nemzetközileg is elismert ISO-3166-os kódtörzsben szereplő országkódok kerülnek elfogadásra. Ennek megfelelően módosult a térítési kategória (TERKAT mező) kitöltésének leírása.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

2016. január 1-től módosul a fogászati rekordkép-leírás, amely az alábbi linken érhető el: Fogászati rekordkép

Módosítás: 02 Magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása és a 05 Magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása térítési kategóriák hatályon kívül helyezése.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

2015. december 1-től módosul a fogászati rekordkép-leírás, amely az alábbi linken érhető el: Fogászati rekordkép

Módosítás: a rekordkép-leírásban az ún. hibalista („Az esetlegesen visszaküldött havi jelentés a következőkkel egészül ki” címszó alatt) 10. számú TAJ mező kódja az „1: elhalálozás, 2: holttá nyilvánítás” mellett egy új „P: egyéb okból passzivált” jelöléssel egészült ki. A fogászati rekordkép-leírás további része változatlan.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

2015. szeptember 1-től változott a fogászati rekordkép-leírást, amely az alábbi linken érhető el: Fogászati rekordkép

Módosítás: a rekordkép-leírásban az AZ_TIP mező lehetséges értékei egy új„9=személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során” értékkel egészült ki.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár