A betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a 2020. október havi teljesítmények elszámolásától a COVID 19 járvány miatti egészségügyi válsághelyzetre tekintettel az átlagfinanszírozás visszaállítására kerül sor a járó-, és fekvőbeteg-szakellátás ellátásaira, a háziorvosi indikátor rendszerre, a fogászatra és a betegszállításra, otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátások finanszírozására.

A 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint az átlagfinanszírozás mértékének alapját az előző három havi finanszírozási díj, azaz jelen esetben a július és augusztus havi - a korábbi elrendelés alapján kifizetett - átlagfinanszírozás és a szeptember havi teljesítményfinanszírozás képezi.

A meghatározott átlagfinanszírozás mértékébe csak a fent említett előirányzatok terhére történt kifizetések és a molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátások kifizetése számít bele. Az érintett intézményeket a NEAK tájékoztatni fogja.

Minden más ellátási forma, valamint pl. Várólista csökkentés, az Extrafinanszírozás, a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás, a Speciális finanszírozású szakellátás előirányzatok terhére történő kifizetések finanszírozása a normál szabályok szerint történik.

Az átlagfinanszírozás átmeneti alkalmazása nem érinti az egészségügyi szolgáltatók 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben és a finanszírozási szerződésben meghatározott kötelezettségeit. A szolgáltatóknak valamennyi (teljesítmény és egyéb) jelentési kötelezettségét teljesíteniük kell.

Fontos kiemelni, hogy az átlagfinanszírozás bevezetése az egészségügyi válsághelyzetben kialakult helyzet okán indokolt, azonban ez semmiképpen sem eredményezheti a betegek ellátásának halasztását, az ellátási kötelezettség figyelmen kívül hagyását.

Budapest, 2020. november 3.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő”