A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja értelmében a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 23. § (1) bekezdése – mely szerint a fogászati alap-és szakellátás keretében kizárólag sürgősségi ellátás nyújtására kerülhet sor - 2020. május 4-től hatályát vesztette.

A jogszabály-módosítás és Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr rendelkezése alapján az egészségügyi ellátás új rendje lép életbe és szigorú higiénés szabályok, valamint a miniszteri rendelkezésben lefektetett alapelvek betartása mellett 2020. május 4-től újraindul a fogászati alap-és szakellátás.

Fentiek alapján a fogászati ellátás keretében elvégzett valamennyi, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM. rendelet 12. számú mellékletében szereplő fogászati beavatkozás jelenthető.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő