A SARS-CoV-2 kimutatása RT-PCR módszerrel beavatkozásokat jelenleg még 3 kódon tudják az egészségügyi szolgáltatók jelenteni (28930,28933,28935 OENO)

Az elszámolások során ezeket a kódokat kivételként kezeljük az ún. járóbeteg - fekvőbeteg szakellátás átfedési szabálya alól (43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5. § (4) bek. b) pont, 30. § (8) bek.) amennyiben az ellátások jelentésére valóban a SARS-CoV-2 kimutatása érdekében és annak megfelelő diagnózissal kerül sor. Nem megfelelő vagy hiányzó diagnózis esetén a kivételi szabály alkalmazására nem kerül sor. Fontos hangsúlyozni, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé is szükséges jelenteni a vizsgálatok megtörténtét (OSZIR jelentés), amelyet az egyedi ellenőrzések során szintén figyelembe veszünk.

A fentieknek megfelelően a járóbeteg-szakellátás teljesítményjelentésében 1-es térítési kategóriával lehet a kijelölt laboratóriumi szolgáltatóknak jelenteniük a fenti eseteket, akkor is, amennyiben fekvőbeteg részére végzik a vizsgálatot. Ez azt is jelenti, hogy az intézmények közötti elszámolási kérdéseket ennek megfelelően kell kezelniük.

Fontos, hogy e kivételi szabály csak megfelelő diagnózissal és az OSZIR rendszerbe is rögzített 28930,28933,28935 OENO kódokra vonatkozik, egyéb elszámolási szabályt nem érint, továbbra is a vonatkozó szabálykönyvben leírtaknak megfelelően történik az elszámolás.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő