shutterstock_141189550

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 25. § (5) bekezdése alapján – a nyilvánosság biztosítása érdekében – tájékoztatja az Ügyfeleket a gyógyszerek és tápszerek társadalombiztosítási támogatásának megállapítása során kérelemre indított (Gyftv. 23. § (1) a) eljárásokról, illetve az eljárások kapcsán hozott döntésekről.A jogszabályban meghatározott adatokat, az eljárás megindítása esetében a beérkezését követő nyolc napon belül, a döntések esetében a kérelem elbírálását követő hónap 5. napjáig tesszük közzé honlapunkon.

Közzététel az eljárásokról
Frissítés ideje: 2024. június 14.

A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadása során a támogatás számításának alapján képező  ATC-csoportokhoz kötött maximálisan adható százalékos mértékek és százalékos támogatási kategóriák

Frissítés ideje: 2023. december 22.

Tájékoztatás az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről
Közzététel ideje: 2024. február 9.

Tájékoztatás a jogorvoslat lehetőségéről, valamint annak módjáról
Közzététel ideje: 2024. február 9.

A társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek és tápszerek támogatásának részletes feltételeit a finanszírozás kezdőnapján érvényes támogatási lista tartalmazza.


Döntésekről szóló közzététel (2013. január 1. előtt indult eljárások esetén)
Frissítés ideje: 2013. október 4.


Közzététel az eljárások megindításáról (2012. évben)
Közzététel ideje: 2013. február 19.