A Szaktárca részéről felmerült az igény ősszel, hogy az OEP egy a közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszert érintő átfogó, országos, multidiszciplináris, összehasonlító orvosszakmai ellenőrzést végezzen el. Az ellenőrzés célja, hogy a legnagyobb betegellátási forgalommal rendelkező kórházakról összehasonlítható információkkal rendelkezzünk és kialakítsunk egy reális viszonyítási alapot működésük tárgyilagos megítéléséhez.

Az ellenőrzés a legnagyobb betegellátási forgalommal rendelkező országos intézmények, egyetemek, megyei és fővárosi kórházak bevonásával történik. A 2013. október végén megindult vizsgálatot, amely több részből áll, az Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály koordinálja.

Az ellenőrzés egyik eleme, hogy a kiválasztott kórházak vezetői egy üzemgazdasági szemléletű kérdőív kitöltésével nyilatkoztak az általuk vezetett intézmény fontosabb gazdálkodási paramétereiről, a kontrollingban használatos jellemző mutatókról. Az adatlapok kiértékelése folyamatban van.

Ezzel párhuzamosan egy átfogó, helyszíni orvosszakmai ellenőrzésre került sor. Az orvosszakmai ellenőrzés elsődleges célja az adott időszakra vonatkozó finanszírozott betegellátási esetek validitásának vizsgálata, és az intézmény kódolási gyakorlatának feltérképezése. Ellenőrzésre az adott intézményen belül a 15 legnagyobb teljesítményt realizáló szakma került, ezen belül is a 3 leggyakrabban elszámolt HBCs, és *-os HBCs. Az ellenőrzésre kijelölt hónapban (2013. május) ez összesen több, mint 50 ezer betegellátási eset átvizsgálását jelenti, több mint 9 milliárd forint finanszírozási összegben. A helyszíni vizsgálatok előreláthatólag 2014. február 28-ig fognak a tartani.