Az alábbiakban tájékoztatjuk az érintett szolgáltatókat az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései alapján 2017. január 1. napjától hatályba lépett, bérkiegészítési támogatást érintő változásokról.

A változással érintett szolgáltatók körét az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

1. 2017. január-február havi bérkiegészítésre és mozgóbér elemek különbözetére nyújtott támogatás utalványozása

A 2017. január-februári hónapokban esedékes, azaz a 2016. december havi és 2017. január hónapban számfejtésre kerülő bérek utáni támogatások utalványozásáról a NEAK 2017. január hónapbanintézkedett. A 2016. decemberi bérkiegészítést a hónap elején, míg a 2017. január havi bérkiegészítést 2017. január végén utalványozta a 2016. december hónapban utalványozott összeggel megegyező értékben a256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 11/C. § rendelkezései alapján.

Figyelemmel arra, hogy a bérkiegészítés a teljesítményfinanszírozásba beépítésre került, ezért 2017. március 1. napjától e jogcímeken támogatás külön nem kerül utalványozásra, így arra vonatkozóan igénylés, korrekciós igénylés nem nyújtható be.

2. Bérkiegészítésre és mozgóbér elemek különbözetére igényelhető támogatás teljesítményfinanszírozásba történő beépítése

Tájékoztatjuk, hogy a fenti Korm. rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi dolgozók bérkiegészítésére és mozgóbér elemeik különbözetére igényelhető támogatás 2017. március 1-től a szolgáltató teljesítmény finanszírozásába kerül beépítésre.

A jogszabályi változások alapvető indoka az érintett szolgáltatók által, 2016. szeptember-december között igényelhető béremelés 2017. január 1-jétől való folytatásának biztosítása, annak a teljesítménydíjazásba történő beépítése. A bérkiegészítés fedezetének beépítésére a 2017. január havi teljesítmények elszámolásától kerül sor. A bérkiegészítés fedezetét a minden ellátási formában megjelenő finanszírozási változások együttese teremti meg, a teljesítmények változatlansága esetén is.

A legfontosabb változások:

· Valamennyi fixdíj összegének megduplázása

· Új fix díjak bevezetése a sebészeti ügyeleti ellátásban

· Új fix díjak bevezetése bizonyos szakmák tekintetében

· Gyermekellátási szorzó (+10%) bevezetése a járó-és aktív fekvőbeteg-szakellátásban

· Járóbeteg-szakellátás lekötött kapacitásához mért fix díj bevezetése

· Az aktív fekvőbeteg-szakellátás keretének terhére végzett egynapos ellátások +10%-os szorzójának bevezetése

· PCR TVK megduplázása

· Krónikus fekvőbeteg-szakellátás alapdíjának megemelése (6300Ft)

· Aktív fekvőbeteg-szakellátás alapdíjának emelése (185.000 Ft)

· Járóbeteg-szakellátás pont/forint díjának emelése (1,85 Ft)

· Az egyensúly mértékének megteremtése érdekében TVK kompenzáció fekvő - és járóbeteg-szakellátásban

A fentiekhez kapcsolódó szabályváltozások az alábbi címen érhetők el:

Az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter együttes közleménye a fekvő- és járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértékéről

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 2/2017. (II. 24.) EMMI rendelet


Azon intézmények, amelyek nem rendelkeznek teljesítményfinanszírozással vagy teljesítményfinanszírozásuk összege olyan mértékű, amely a fenti módon történő kompenzációt nem teszi lehetővé, 2017. március 1. napjától az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 34. mellékletében meghatározott fix összegű díjazásra jogosultak.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 34. melléklete


3. Bérkiegészítésre és mozgóbér elemek különbözetére igényelt támogatások elszámolása

A 2015. október – 2017. február közötti időszakra utalványozott bérkiegészítés - ideértve a mozgóbér különbözetre nyújtott támogatást is – felhasználásáról a munkáltatónak a korábbi rendhez hasonlóan szükséges elszámolnia, amelynek részleteiről az alábbi címen érhető el bővebb tájékoztatás:

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/berfejlesztesi_rendszer

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő