A Kormány a gyermekvállalás elősegítése érdekében az alábbi komplex intézkedési csomag bevezetése mellett döntött az állami támogatású meddőségkezelési ellátások igénybevételének bővítéséről és finanszírozási feltételeinek módosításáról.

Eddig 5 teljes mesterséges megtermékenyítési eljárás volt igénybe vehető az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásával. 2017. október 1-jétől kezdődően azonban, amennyiben ezen eljárások valamelyikéből legalább egy gyermek születik, úgy közfinanszírozottan további 4 mesterséges megtermékenyítési eljárás vehető igénybe.

Az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybevett egészségügyi intézmény regisztrációs listáján szereplő nők esetében – mesterséges megtermékenyítési eljárásokhoz kapcsolódó gyógyszerköltségek csaknem egészét az Egészségbiztosítási Alap finanszírozza, ugyanis annak támogatása 70%-ról 90% növekedett, így a biztosítottak számára jelentősen csökkennek a kezelések közvetlen költségei is.

A sikeres meddőségkezelési ellátások elősegítése érdekében az állami tulajdonú intézmények kapacitásainak növelésére is sor kerül, eredményességük függvényében, valamint gyermek születésével végződő ellátás esetén, további kiegészítő díjazásban részesülnek, amennyiben a szülési eseményre is az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásával kerül sor.

A fenti lehetőségek igénybevételének segítése érdekében a NEAK ún. regisztrációs listát hoz létre, melyre a közfinanszírozott ellátás megkezdésekor a biztosítottakat regisztrálni szükséges. A biztosított részére az egészségügyi szolgáltató a fenti támogatási többlettel akkor jogosult a gyógyszert felírni, ha a kezelését az egészségügyi szolgáltató e listán rögzítette, azaz amennyiben a biztosított bármely közfinanszírozott szolgáltatónál mesterséges megtermékenyítéssel járó reprodukciós eljárásra jelentkezik, akkor az egészségügyi szolgáltató általi regisztrálása kötelező.

Figyelemmel arra, hogy ezen eljárás-sorozatok alapesetben 5 alkalommal vehetőek igénybe közfinanszírozottan, így minden egyes eljárás-sorozat alkalmával a biztosítottat regisztrálni szükséges, azaz új megtermékenyítési eljárás-sorozat indításakor a regisztrációt is meg kell ismételni. A regisztráció egy adott szolgáltató listájára történik, így amennyiben időközben a biztosított szolgáltatót vált, a regisztrációt az új szolgáltatónak is el kell végeznie.

Az egészségügyi szolgáltatóknak a regisztrációs kötelezettségüket az alábbiakra figyelemmel kell teljesíteniük:

1. A fenti eljárás-sorozatok valamelyikének első beavatkozása előtt, már a gyógyszer felírása során, a gyógyszer felírással egyidejűleg a biztosítottat regisztrálni kell a rendszerben.

2. A regisztráció során a tervezett OENO mezőbe a sorozat kezelés első beavatkozás kódját kell megadni, a tervezett IVF kezelés mezőbe, valamint regisztrálni kell a beavatkozás tervezett időpontját is. Jellemzően – de nem minden esetben – az ellátás sorozat a stimulációs gyógyszer szedésével indul. Ebben az esetben a mezőbe a gyógyszerszedés tervezett, a biztosítottal egyeztetett kezdő időpontját kell rögzíteni.

3. A regisztráció lezárása két úton történhet:

 • A regisztrációs tételt lezárhatja a mesterséges megtermékenyítési eljárást végző egészségügyi szolgáltató, amennyiben az eljárás-sorozat 92722 Embryotransferrel befejeződik, vagy egyéb ok miatt végleg megszakad. A lezárás okát minden esetben jelölni kell.
 • Amennyiben az egészségügyi szolgáltató nem zárja le a regisztrációs tételt, a NEAK a következő szabály alkalmazásával elvégzi a regisztráció technikai lezárását:
  • az egészségügyi szolgáltató a meddőségkezelési eljárást a záró 92722 Embryotransfer beavatkozással együtt finanszírozásra jelentette, vagy
  • az utolsó 14703 „Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir.” beavatkozást tartalmazó (92722 Embryotransfer eljárást nem tartalmazó) kórházi finanszírozási jelentést követő 6 hónapon belül nem érkezik további elszámolási jelentés, vagy
  • a regisztrációban szereplő tervezett stimulációs célú gyógyszerszedést követő 6 hónapon belül nem érkezett elszámolási jelentés, vagy
  • amennyiben a páciens ellátását más szolgáltató is regisztrálja. Fontos hangsúlyozni, hogy ez esetben az új szolgáltató csak abban az esetben írhat fel gyógyszert a stimuláláshoz, ha a pácienst a saját intézete regisztrációs listájára felveszi.

4. NEAK a technikai lezárásokról tájékoztatást küld az egészségügyi szolgáltató részére azon a napon, amikor a változás bekövetkezett, valamint rendszeresen, naponta küld a szolgáltató részére hibajelzést, amennyiben bármely adat hibás, mindaddig, amíg a hiba javítására nem kerül sor.

A regisztrációs lista bevezetése – a még hátralévő feladatok tekintetében – az alábbi ütemezés szerint kerül megvalósításra:

Feladat ütemezése

Feladat megnevezése

2017. szeptember 25 -29.

Oktatási napok – gyakorlás

a szolgáltatók bejelentkezése alapján egyeztetett ütemezett időpontban

Tesztfelület használata

2017. szeptember 25.

Az új Regisztrációs lista rendszer éles környezetének előkészítése: a szükséges regisztrációk elvégzése, a hozzáférési jogosultságok felvétele és engedélyezése

2017. október 1.

Éles rendszer alkalmazása a szolgáltatók által


A teszt rendszer és az éles rendszer elérhetőségéről még külön tájékoztatót küldünk.

A családpolitikai, egészségpolitika célok megvalósításában számítunk valamennyi érintett segítő közreműködésére, valamint észrevételeire is.

Vonatkozó jogszabályok jegyzéke:

 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
 • a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet
 • a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet is.

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő