Tisztelt Egészségügyi Szolgáltató!

A fekvőbeteg-szakellátás elszámolásának e-jelentés rendszeren keresztül megküldött visszaigazoló listái a 2017. március havi teljesítmények elszámolásától kezdődően kiegészültek egy részletes excel táblázattal (fek_reszletes_”intézmény NEAK azonosítója”.xls), mely tartalmazza törzsszám, szervezeti egység azonosító szinten az esethez tartozó súlyszámot/súlyozott krónikus napot, finanszírozási összegeket.

A táblázat „P10” –es elnevezésű oszlopában ’GY’ (gyermek) illetve ’E’ (egynapos) jelöléssel került jelzésre, ha az adott eset az ennek megfelelő plusz 10%-os díjazásban is részesült.

A 2017. április havi elszámolástól kezdődően pedig a „MENTES_SULY” elnevezésű oszlopban látható, hogy az eset súlyszámából mennyi lett TVK mentesen elszámolva.

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő