Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) ellátási vagyona tekintetében a tulajdonosi jogokat az egészségbiztosításért felelős miniszter gyakorolja.

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet határozza meg azt, hogy az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében az E. Alap ellátási és működési vagyonával - ideértve a vagyongazdálkodással, ezen belül nyilvántartással, üzemeltetéssel, felújítással, beruházással, beszerzéssel, szerződéskötéssel - kapcsolatos feladatokat.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint az E. Alap felügyelete továbbá az egészségbiztosítási szerv irányítása állami feladat.

Az E. Alap kezelését az egészségbiztosítási szerv végzi.

Az E. Alapot a Kormány felügyeli. A E. Alapot kezelését végző egészségbiztosítási szerv irányítását a Kormány az egészségbiztosítási ágazat tekintetében az egészségbiztosításért felelős miniszter útján látja el.

Az E. Alaphoz tartozó vagyon állami tulajdon. A vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Kormány az egészségbiztosításért felelős miniszter útján gyakorolja azzal, hogy az E. Alaphoz tartozó működési vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorló az Alapot kezelő szerv vezetője.

Fentiekre tekintettel az E. Alaphoz tartozó vagyonnal kapcsolatos jogokat Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere gyakorolja.

Az E. Alaphoz tartozó működési vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorló Dr. Sélleiné Márki Mária, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatója.

Az E. Alapot érintő tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos ügyintézésekben Hátszegi Zsolt, az OEP Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettese, mint kijelölt kapcsolattartó (tel.: 06-1/350-2001 3202 mellék, 06-70/396-0047; email: hatszegi.zs@oep.hu) az illetékes.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár