A Magyar Közlöny 2020. évi 290. számában kihirdetésre került az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 660/2020. (XII.24.) Korm. rendelete, melynek értelmében a megjelölt szolgáltatók működési támogatásban részesülnek az alábbiak szerint.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati vagy egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók a 2020. november 30. napján fennállt lejárt tartozásállományuk alapján – ha az meghaladja a 100 000 forintot – működési támogatásban részesülnek. A támogatási összeg mértékét az egészségügyi szolgáltató az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásának megfelelően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő állapítja meg.

A támogatás összegének megállapítása során a NEAK nem veszi figyelembe nagyértékű gyógyszerfinanszírozás előirányzat terhére már finanszírozott pénzügyi keretes készítmények finanszírozóra engedményezett összegét, melyről a fenntartó közreműködésével 2020. október 31. állapotnak megfelelően előzetesen felmérést készített.

Felhasználás szabályai

Az egészségügyi szolgáltató a támogatást

a) a 2020. november 30-án 30 napon túl lejárt szállítói tartozásokra,

b) a 2020. november 30-án 30 napon túl lejárt egyéb tartozásokra,

c) a 2020. december 31-éig lejáró szállítói tartozásokra,

d) a 2020. december 31-éig lejáró egyéb tartozásokra

2020. december 31-éig használhatja fel, azzal, hogy a sorrendben következő pontban meghatározott célra csak akkor használható fel a támogatás, ha a sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását a szolgáltató már kiegyenlítette.

A működési támogatás felhasználása során nem számolhatóak el a működési támogatás NEAK utalása előtt kifizetett tartozások, valamint azon költségekből származó tartozások, amelyekre az egészségügyi szolgáltató a Járvány Elleni Védekezési Alapból 2020. december 31-ig támogatást kapott.

A működési támogatás felújításra és beruházásra nem használható fel, ide nem értve az orvostechnikai eszközök beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos tartozásokat. A működési támogatás 2020. december 31-ig használható fel.

Felhasználás ellenőrzése

A működési támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2021. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert. A kormányzati ellenőrzési szerv által az ellenőrzés során feltárt, a működési támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter állapítja meg. A visszavonandó összegről és annak időpontjáról az érintett egészségügyi szolgáltatót és a finanszírozót a miniszter értesíti. A finanszírozó jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

A támogatásban részesülő szolgáltatók köre és a támogatás összege itt érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő