Otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás: 1 000,0 millió Ft

A magas szintű betegellátáshoz szükséges dolgozói létszám hosszú távú biztosítása, illetve a feladatellátásban résztvevő szolgálatok pénzügyi helyzetének javítása érdekében 1 000,0 millió Ft kerül kifizetésre, hogy azok a betegek is magas színvonalú ellátásban részesüljenek, akik ellátása nem igényli a kórházi bennfekvést.

Betegszállítás, orvosi rendelvényű halottszállítás: 1 000,0 millió Ft

Ahogyan minden évben az ágazatvezetés a betegszállítást és orvosi rendelvényű halottszállítást is kompenzálja az idei évben, különösen veszélyhelyzetben nyújtott többlettevékenységük alapján, ezért részükre 1 000,0 millió Ft kerül kifizetésre az éves teljesítményük arányában.

Mentés, légimentés: 392,33 millió Ft

Az Országos Mentőszolgálat részére a veszélyhelyzetben nyújtott többletteljesítmény miatt 300 millió Ft összeg, a légimentés részére 92,33 millió Ft kerül megállapításra a maradvány összegéből.

A gyermekek ellátása érdekében történő többletek: 746,3 millió Ft

A traumatológiai ellátások finanszírozására a Kormány kiemelt finanszírozást biztosított az idei évben, melyet a gyermekkórházak a gyermeksebészeti osztályain végzett traumatológiai ellátásokra is kiterjeszt a maradvány terhére, így a fix díjat ez év januárjáig visszamenőlegesen biztosítja.

Átlagfinanszírozás bevezetésének kompenzációja: 740,6 millió Ft

Az átlagfinanszírozás bevezetésével egyes szolgáltatók október havi teljesítménye részben finanszírozatlan maradt, így ennek kompenzálására 740,6 millió Ft elkülönítésére került sor, amely a szakellátást érinti.

Járóbeteg-szakellátás: 965, 5 millió Ft

A járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a második degressziós sáv felső határáig (120%) nyújtott teljesítményei arányában a felosztható keret terhére részesülnek a maradvány összegéből, a jogcímcsoport végleges kasszamaradványának megismerését követően.

Rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg-szakellátás: 1 999,0 millió Ft

A rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg-szakellátásban a teljes ellátó körben 1 999,0 millió Ft teljesítményarányú kifizetésére kerül sor.

Fogvatartottak egészségügyi ellátása: 250,0 millió Ft

A fogvatartottak egészségügyi ellátására új rabkórház felépítésére került sor, kiváltva az eddigi rabkórház működését. A BVEK költözéséhez az egészségügyi ágazat egyszeri 250 millió Ft összegű támogatást nyújt az Egészségbiztosítási Alap gyógyító-megelőző ellátások 2020. év végi maradványából.

A támogatásban részesülő szolgáltatók köre és a támogatás összege itt érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő