A Kormány a COVID-19 pandémia miatt halasztott tervezhető ellátások miatt megnövekedett várólisták minél rövidebb időn belüli csökkentése, a korábbi kedvezőbb várakozási helyzet visszaállítása érdekében nagy összegű - mintegy 12 Mrd Ft értékben, 7 hónapos program időtartamban – többlet ellátási lehetőséget biztosít az erre vállalkozó szolgáltatók részére

Program lebonyolítása és az emelt összegű finanszírozási elszámolás szabályozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) került kihirdetésre 2021. szeptember 24 - én.

Általános szabálymind a fekvőbeteg szakellátásban, mind a járóbeteg szakellátásban, hogy

  • a többlet finanszírozási programba azokat az ellátásokat lehet bevonni, amelyeket 2021. szeptember 1-től kezdődően láttak el, amennyiben a Szolgáltatók a 2019. évi hasonló időszaki teljesítést már elérték;
  • a finanszírozási díj mértéke a többletként végzett ellátások vonatkozásában 30%-kal magasabb a jelenleg kihirdetett alapdíj alapján számított finanszírozási díjhoz viszonyítva, amely többlet 80%-át az ellátást végzők külön díjazására kell fordítani
  • a többlet ellátások teljesítményét nem kell figyelembe venni a tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában.

Fekvőbeteg szakellátás

Az Országos Kórházi Főigazgatóság 2021 augusztusában felmérte a Szolgáltatók többlet feladat ellátási lehetőségét. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) ezen feladatvállalások alapján tervezte meg a Kiemelt Várólista Csökkentési Programot a költségvetési évhez igazítva két részre bontva:

  • 2021. szeptember 1. – 2021. október 31. közötti teljesítési időszak
  • 2021. november 1. – 2022. március 31. között teljesítési időszak

A NEAK a Szolgáltatókat 2021. szeptember 27-én a 2021. szeptember 1. – 2021. október 31. közötti teljesítési időszakban elvégzendő feladatról és pénzügyi keretekről, levélben értesíti ki.

Járóbeteg szakellátás

A járóbeteg szakellátásban a Kiemelt Várólista Csökkentési Program jelenleg kétféle ellátási feladatra terjed ki:

  • a szokásos módon, a fekvőbeteg szakellátás többletprogramjának keretében végzett ellátásokhoz kapcsolódó járóbeteg ellátásokra, valami
  • a Kormányrendeletben felsorolt szakmákban a tételesen felsorolt diagnosztikai eljárásokból végzett többlet ellátásokra.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Kiemelt Programban való részvételre a tételesen felsorolt diagnosztikai eljárásokból végzett többlet ellátások esetén nem kell a Szolgáltatóknak külön bejelentkezni.

A tételesen felsorolt diagnosztikai eljárások esetén akkor kell a Szolgáltatók teljesítését a Kiemelt Várólista Csökkentési Programban elszámolni amennyibe

  • a Kormányrendeletben meghatározott jelentési szabályok szerint az adott esetet a teljesítmény jelentésében ’X’ térítési kategória jelzés alkalmazásával jelentik;
  • a Szolgáltató tárgyhavi teljesítménye szakmacsoportonként (UH, CT, MR), „1” térítési kategóriában, esetszám szerint meghaladta a 2019. évi azonos időszaki teljesítést (bázis), a bázis értéket meghaladó esetszám tekintetében;
  • Szolgáltató a leletet a diagnosztikai ellátás elvégzésétől számított 5 munkanapon belül feltölti az EESZT-be.

A NEAK honlapján szolgáltatónként, szakmacsoportonként, havi bontásban közzéteszi az elszámolásnál figyelembe vételre kerülő 2019. évi bázis esetszámot.

A NEAK a szokásos hibalistán, hibás térítési kategória jelzéssel, visszaküldi a Szolgáltatók részére azon eseteket, amelyek ’X’ térítési kategóriában kerültek beküldésre, azonban a Szolgáltató a tárgyidőszaki elszámolható esetszáma tekintetében, a meghatározott bázis esetszámot még nem érte el.

A bázis esetszám el nem érése esetén minden az adott szakmacsoportban, ’X’ térítési kategóriával jelentett esemény hibalistára kerül.

A javítást értelemszerűen úgy kell elvégezni, hogy annak során figyelembe vételre kerüljön az „1” térítési kategóriában egyéb ok miatt javításra visszaküldött tételek ismételt beküldésének hatása. Előfordulhat, hogy ezen tétel, tételek javítását követően már elfogadható az eset X térítési kategóriában. Ilyen esetekben ismételten be kell küldeni az érintett X térítési kategóriás esetet, eseteket a térítési kategória módosítása nélkül.

A fekvőbeteg szakellátás többletprogramjának keretében végzett ellátásokhoz kapcsolódó járóbeteg ellátások X térítési kategóriában emelt díjjal történő ellátására nem vonatkozik a 2019. évi azonos időszaki teljesítés elérésének kritériuma, azaz akkor is kifizethető emelt összeggel, ha a teljesítmény nem érte el a 2019. évi azonos időszaki bázis teljesítményt.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő