A fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatairól szóló 1041/2020.(II.17.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Kormány, Budapest Főváros Önkormányzat részére 2.000.000.000.- Ft központi költségvetési forrást biztosít, támogatva ezzel a képalkotó diagnosztikai várólisták megszüntetésre irányuló törekvését.

A CT/MRI szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók, akik Budapest Főváros Önkormányzatával a budapesti lakosok CT/MRI diagnosztikai ellátásra külön megállapodást kötöttek, ezen ellátásokat a ’BP’ térítési kategóriával jelenthetik a finanszírozó számára.

A ’BP’ térítési kategóriában jelentett ellátások az E. Alap terhére nem finanszírozhatóak, ezen ellátásokat a NEAK adatszolgáltatása alapján Budapest Főváros Önkormányzata finanszírozza.

A fentiek alapján létrehozott új ’BP’ térítési kategória miatt a CT/MRI rekordkép is módosításra kerül, úgy, hogy a térítési kategória mező hossza az eddigi 1 karakter hosszúságról 2 karakter hosszúságúra bővül. Ezen változás jogszabályban történő kihirdetését követően kötelező erejű lesz minden CT/MRI ellátásra finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató számára.

2 karakter hosszú térítési kategóriák a jelentésben a http://neak.gov.hu/data/cms989714/ct_mr_rekordkep_20201022.pdf helyen felsorolt módon jelenítendőek meg.

Tervezzük továbbá a naplószám megjelenítését a rekordképben, melyről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A ’BP’ térítési kategória 2020. október havi teljesítmények jelentésétől kezdődően alkalmazandó.

Budapest, 2020. október 21.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő