Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § alapján a Többletkapacitási-befogadási Bizottság elnöke felterjesztette a 2023 áprilisában tartott ülésén megtárgyalt befogadási kérelmek elbírálására vonatkozó javaslatát az egészségügyért felelős miniszter részére, aki a javaslatról az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával dönt.

A Korm. rendelet 15/A. § (3) bekezdése alapján az alábbi táblázatban teszem közzé a Korm. rendelet szerint befogadott többletkapacitásokat.

A mellékelt táblázatban szereplő befogadott többletkapacitásokra - az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén - a finanszírozási szerződés legkorábban 2023. szeptember 1. napjával köthető meg, határozatlan időtartamra, amennyiben a szolgáltató ekkor már a szerződéskötéshez szükséges valamennyi érvényességi kellékkel rendelkezik. A finanszírozási szerződéskötési jogosultság hatályát veszti, ha a szolgáltató a befogadási időpontot követően egy éven belül nem kezdeményezi a szerződés megkötését.

A táblázat itt tekinthető meg.

 

Budapest, 2023. augusztus 21.

Kiss Zsolt

főigazgató