A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a kihirdetett koronavírus okozta veszélyhelyzetre való tekintettel a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5/B. §-ában foglaltak szerinti átlagfinanszírozással érintett teljesítés időszakára vonatkozóan, a koronavírus okozta fertőzésekből eredő megbetegedések számának minimalizálása érdekében, a betegszállítási feladatok ellátásához kapcsolódó dokumentációkezelés egyes előírásait az alábbiak szerint módosítja.

A betegek szállításáról kiállított betegszállítási utalványt az érintett időszakra vonatkozóan a helyszínre érkező, betegszállítási tevékenységet végző személynek nem kell átvennie a betegtől, vagy hozzátartozójától.

A betegszállításról szabályosan kiállított, a szállítás idő- és kilométer adatait eseményszerűen tartalmazó betegszállítási adatlapon, a betegátadás-átvétel tényét az érintett időszakra vonatkozóan a betegszállítási tevékenységet végző személy saját aláírásával igazolja.

A beteg továbbszállításához kapcsolódóan keletkező dokumentumokat is a fentieknek megfelelően kell kezelni. A továbbszállítás szükségességét és tényéta betegszállítási tevékenységet végző személy – az elrendelő személy adatainak rögzítése mellett – saját aláírásával igazolja.

Az átlagfinanszírozás átmeneti alkalmazásának idejére vonatkozó fenti szabályozások nem érintik az egészségügyi szolgáltatók 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben, 19/1998. (VI. 3.) NM rendeletben és a finanszírozási szerződésben meghatározott egyéb adminisztratív kötelezettségeit.

Budapest, 2020. április 16.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő