2023. június 15-i hatállyal megjelent a belügyminiszter 16/2023. (VI. 14.) BM rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A módosító miniszteri rendelet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet („Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről”) 12. számú melléklete („A fogászati szolgáltatások és az egyes beavatkozásokra fordítandó minimális időkeretek”) helyébe újat léptetett hatályba.

A módosító rendelethez kapcsolódó, a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendeletet („A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól”) érintő normaszövegrészek, besoroló tábla jogszabályi megjelentetése folyamatban van.

A fekvőbeteg szakellátást érintő fogászati ellátások esetén a rendeletben foglaltak a 2023. június havi teljesítmények elszámolásától kerülnek alkalmazásra.

A változásban érintett „100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás” HBCs besoroló tábla változása innen érhetők el.