A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: Árajánlatkérő) (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 73/A.) nyilvános pályázatot hirdet a Magyar Állam 10000/10000 tulajdonában és az Árajánlatkérő 3991/10000 arányú vagyonkezelésében lévő Békéscsaba 4081 hrsz.-ú, természetben 5600 Békéscsaba, Luther utca 3. szám alatti irodaépület bejárati homlokzatának két szélén található – egyenként 12 m2 alapterületű – ingatlanrész együttesen történő bérbeadására akként, hogy a bejárati homlokzat bal oldali (a Luther utcától távolabb eső) ingatlanrészében kizárólag büfé tevékenység folytatható ablakos kiszolgálással, míg a bejárati homlokzat jobb oldali (a Luther utcához közelebb eső) ingatlanrésze esetében tevékenységbeli megkötésre nem kerül sor. A részletes pályázati felhívást és az annak elválaszthatatlan részét képező szerződés tervezetet innen tudja letölteni.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő