Az Egészségügyért Felelős Államtitkár 60876/2014/EGBF. számú levelében foglaltak alapján, a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 2014. évi maradványának felosztására, az alábbi szempontok alapján kerül sor:

Miniszteri keret terhére meghatározott intézményi kör számára várólista csökkentésre történik kifizetés.

A miniszteri keret maradványából

  • a 2013. évi konszolidációs támogatás visszafizetésére kötelezett intézmények számára likviditásuk megőrzése érdekében előlegként, továbbá
  • meghatározott intézmények számára egyéb ellátási érdekből

történik kifizetés.

A maradvány fennmaradó részéből

  • a GYEMSZI által átvett, korábban nonprofit gazdasági társasági formában működő kórházak dolgozóinak járó jubileumi jutalmak fedezetéül,
  • az alapellátásban finanszírozott iskolaorvosi és fogászati praxis számára egységesen, praxisonként 105.000 forint összegben,
  • az aktív fekvőbeteg-szakellátásban TVK-val rendelkező szolgáltatók 100-104%-os degressziós sávban elszámolt teljesítménydíj 100%-os alapdíjon történő kiegészítésére (a 2014. augusztusi kifizetések figyelembe vételével)

történik kifizetés.

További kifizetés történik az aktív fekvőbeteg-szakellátásban TVK-val rendelkező szolgáltatók számára, a maradvány fennmaradó részének teljesítményarányos felosztásával, azzal, hogy szolgáltatói szinten a megállapított összeget a várólista csökkentésére meghatározott összeggel (de maximum a megállapított összeg erejéig) csökkenteni kell.

A maradványból részesülő egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltatók köre és részükre kifizetett összeg itt érhető el.

Budapest, 2014. december 30.

Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató