A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet 2. §-a által módosított, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 23. §-a, valamint Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr rendelkezése alapján a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a fogászati alap-és szakellátás keretében kizárólag sürgősségi ellátás nyújtására kerülhet sor.

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM. rendelet 12. számú mellékletében szereplő fogászati beavatkozások közül a kihirdetett veszélyhelyzet időtartamára vonatkozóan a 7S Sürgősségi ellátás térítési kategóriában jelenthető beavatkozások kerülnek elszámolásra.

A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A NEAK honlapján a Szakmának » Gyógyító-megelőző ellátás » Alapellátás » Fogászati ellátás menüpontban elérhető a Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei című táblázat, melyben szerepel, hogy mely fogászati beavatkozások jelenthetők a 7S Sürgősségi ellátás térítési kategóriában.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő