A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése ( BREXIT) kapcsán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes szakfőosztályának közlése alapján az alábbiakról tájékoztat:

2020. január 31. napján az Egyesült Királyság rendezett módon kilép az Európai Unióból. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság között az e tárgyban létrejött megállapodás alapján a szociális biztonsági koordináció tekintetében az uniós jog teljes körűen továbbél az átmeneti időszak tekintetében, amely 2020. december 31. napjáig tart.

Az uniós jog további alkalmazása a gyakorlatban azt jelenti, hogy külön intézkedések egyelőre nem szükségesek a természetbeni egészségügyi ellátások igénybevételével kapcsolatosan sem.

Az Egyesült Királyságból a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint ennek végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet alapján beérkező UK betűjelzéssel ellátott nyomtatványok az átmeneti időszak tekintetében továbbra is változatlanul alkalmazandóak, és az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosítanak továbbra is 2020. december 31. napjáig, az ilyen jogosultság igazolással ellátott betegek teljesítményjelentésében a korábbiakhoz képest NINCS változás.

Az Egyesült Királyság hatóságai, egészségügyi szolgáltatói ugyanezen határidőig, azaz 2020. december 31-ig, a magyar illetékes hatóságok által, az uniós rendeletek szerint kiállított jogosultság igazolásokat elfogadják.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő