Az emberi erőforrások minisztere 30/2019. (XII. 14.) számú rendelete alapján módosult az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 16. számú melléklete. A módosítás alapján a traumatológiai szakmában az ellátások finanszírozási díjai mindösszesen 20 milliárd forinttal emelkednek 2020-tól.

Az emelés összesen 47 szolgáltatót és több, mint 116 ezer betegellátási eseményt érint évente. Az emelésnek köszönhetően az eddigi 40 milliárd forint helyett 60 milliárd forint áll rendelkezésre éves szinten az ellátásokra.

A finanszírozás emelése két módon jelentkezik. Egyrészt a traumatológiai ellátások területén a 24 órás, folyamatos betegfelvételt biztosító szolgáltatók rendelkezésre állási fix összegű díjai emelkedtek, illetve két új elemmel is bővültek, az alábbiak szerint:

Fix díj/hó régi (Ft)

Fix díj/hó emelés (Ft)

Új fix díj/hó (Ft)

I. progresszivitási szintű traumatológia

2 100 000

5 250 000

7 350 000

II. progresszivitási szintű traumatológia

3 920 400

13 000 000

16 920 400

III. progresszivitási szintű traumatológia

8 266 800

37 000 000

45 266 800

III. progresszivitási szintű egyetemi tanszékként működő traumatológia

8 266 800

49 000 000

57 266 800

III. progresszivitási szintű országos gyógyintézeti traumatológia

8 266 800

110 000 000

118 266 800

A módosító rendelet 2. §-a alapján a megállapított díjakra az érintett egészségügyi szolgáltatók 2019. szeptember hónaptól jogosultak. A 2019. szeptember – december hónapokra járó traumatológiai fix díj különbözetek utalásáról a NEAK intézkedett.

A traumatológiai szakma képviselőivel folytatott egyeztetések során megállapodás született arról, hogy a fix díjak emelésének mindenképpen az osztályok személyi és tárgyi feltételeit kell szolgálnia, ahogyan az a Rendeletben is szerepel. Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság ezért kiemelt figyelmet fog fordítani annak ellenőrzésére, hogy a finanszírozás emelése valóban a szakmában dolgozók leterheltségét, folyamatos rendelkezésére állását és a nem tervezhető ellátásokban való helytállásukat kompenzálja, szolgálja-e.

A finanszírozás emelésének másik eleme, hogy az aktív fekvőbeteg-szakellátás 1002 traumatológiai szakma osztályán az „S” vagy „T” betűvel kezdődő fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú meghatározott beavatkozások – melyeket a módosító Rendelet 3/A. számú melléklete tartalmaz – elszámolása 1,45-ös szorzó alkalmazásával történik. E szabály először a 2020. január havi teljesítmények elszámolása során kerül érvényesítésre. Az emelt szorzóval történő elszámolás során az egynapos ellátásként is elszámolható HBCs-k nem kerülnek figyelembe vételre tekintettel arra, hogy azok jelenleg is kedvezőbb díjtétellel kerülnek elszámolásra.

Az 1,45-ös szorzóval történő finanszírozás – a fix díjak mellett – további 10 milliárd Ft összegű finanszírozási többletet jelent évente, amely nem érinti az intézményi TVK-t, mivel a szorzó kifizetése nem a TVK terhére történik.

A NEAK a fedezet meghatározása során az intézményeket egyesével vizsgálta az ellátási esetek figyelembevételével. Ezek az esetek a jövőben is folyamatosan monitorozásra kerülnek és amennyiben számottevő eltérés mutatkozik, akkor a szükséges ellenőrzéseket a NEAK lefolytatja.

Budapest, 2019. december 18.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő