Köszöntő

 

Tisztelt Látogatónk!

-

 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - minden munkatársa nevében - örömmel köszönti Önt megújult, folyamatosan bővülő honlapján.

Intézményünk, mint az Egészségbiztosítási Alap kezelője meghatározó szerepet tölt be hazánk egészségügyi ellátórendszerében. Főbb feladatai tekintetében finanszírozza a szerződött egészségügyi szolgáltatóknál elvégzett egészségügyi ellátásokat. Működteti az egészségügyi szolgáltatások teljesítmény-elszámolásának információs rendszerét; szakmai és pénzügyi ellenőrzéseket végez. A mind magasabb szintű ellátás érdekében lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat. Ezekről és az egyéb egészségbiztosítási szolgáltatásokról nyilvántartásokat vezet.
Ellátja a jogszabályban előírt pénzbeli ellátások (betegségi és anyaság ellátások) folyósításával kapcsolatos nyilvántartási, elszámolási, ellenőrzési feladatok szakmai felügyeletét.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő határozza meg a TAJ igazolására szolgáló hatósági igazolványok, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó igazolványok kiadásának az egészségbiztosítási ellátások igénybevételére jogosító megállapodások megkötésének rendjét.

Gazdálkodási feladatainak sorában elvégzi az Egészségbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatos finanszírozás- és ártámogatás-elszámolási; nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatait.
Az Egészségbiztosítási Alap kezelőjeként, meghatározó szerepet vállalva részt vesz az ellátási és működési költségvetés tervezésében, valamint az éves zárszámadás elkészítésében.

A közigazgatás szereplőjeként, központi hivatalként véleményezi a tevékenységével kapcsolatos jogszabályok tervezetét, javaslatot tesz módosításra, új jogszabály megalkotására.
Az ágazati feladatok irányítójaként a NEAK részt vesz az egészségbiztosítással kapcsolatos, tervezett koncepciók véleményezésében és értékelésében. Közreműködik a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában.
Hatósági feladatainak ellátása során lefolytatja a jogszabályokban előírt jogorvoslati, egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat.
Az átlátható és szabályozott működés érdekében irányítja és működteti az  egészségbiztosítási ág felügyeleti, költségvétési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét is.

Teljesíti európai uniós és nemzetközi kötelezettségeit. Ennek során közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében, végrehajtásában. Ellátja az  uniós tagságból fakadó koordinációs, bizottsági és operatív feladatokat. Kompetenciájába tartozik a külföldön felmerült gyógykezelés költségének megállapítása, kifizetése is.

A NEAK életében a mind hatékonyabb és mind szakszerűbb működés érdekében nagy hangsúlyt kapnak a stratégiai célok. Mind a szervezettel, mind az informatikával, mind a kommunikációval kapcsolatosan megfogalmazódtak azok a közép- és hosszú távú tervek, melyek az intézmény jövőbeli működését alapvetően meghatározzák.

A jövő kulcsa a fejlesztés. A NEAK több, az unió által is támogatott projektre pályázott, sikerrel. Ennek keretében – illeszkedve az ágazati szinten megfogalmazott koncepcióhoz – megújul az informatikai infrastruktúra, új, korszerű alkalmazások fejlesztésére és bevezetésére nyílik lehetőség, jelentősen javul a számítástechnikai bázis működési és üzemeltetési biztonsága.

A napi feladatvégrehajtás során, minden szinten alapvető elvárás a minőségi, a magas szakmaiságot képviselő ügyintézés. Ezt, megoldás orientáltan, az ügyfelek igényeit szem előtt tartva kell végezni.

A NEAK teljes vezetése munkájával, döntéseivel továbbra is egy átlátható módon, hatékonyan működő, magas szakmai és szervezeti kultúrát tanúsító intézmény fenntartására törekszik. Ennek során mind a lakossággal, mind a szakmai partnerekkel méltányos és kommunikatív kapcsolatot kíván fenntartani.

A NEAK - köszönhetően a közpénzekkel történő szigorú és következetes gazdálkodásnak – mindig megőrizte és fenntartotta az intézmény működőképességét.

 

A NEAK minden munkatársa nap, mint nap magas szakmai színvonalon, a feladat iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal tesz eleget a társadalom, az ágazati és intézményi vezetés által megfogalmazott céloknak és elvárásoknak.
 
Köszöntjük Önt, köszönjük, hogy honlapunk meglátogatásával megtisztelte Intézményünket! 

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Egészség, biztonság!