Átmeneti tartózkodás Montenegróban – turisták ellátása

A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek (munkavállalók, egyéni és társas vállalkozók, nyugdíjasok, kiskorúak tanulók, egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető személyek stb.) átmeneti montenegrói tartózkodásuk esetén a HU/CG 111 jelű nyomtatvánnyalvehetik igénybe a sürgősségi egészségügyi ellátást. A HU/CG 111 jelű nyomtatványt az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal adja ki személyesen előterjesztett szóbeli vagy postán küldött írásbeli kérelem alapján.

A sürgősségi ellátást a montenegrói egészségügyi szolgáltatóknak ugyanolyan feltételek mellett kell nyújtaniuk, mintha helyi biztosítottat látnának el. A sürgősségi ellátás célja az életet vagy a testi épséget súlyosan veszélyeztető állapot megszüntetése, illetve a maradandó károsodást okozó akut betegség elhárítása. Az ezen túlmenő ellátások költségeit a montenegrói egészségügyi szolgáltató a betegnek teljes mértékben kiszámlázhatja.

A HU/CG 111 jelű nyomtatványt főszabály szerint a montenegrói tartózkodás kezdetén le kell adni a montenegrói egészségbiztosító illetékes kirendeltségénél (FZZO – a kirendeltségek listáját lásd a mellékletben). A montenegrói teherviselő olyan jogosultságigazolást ad ki, amely alapján a sürgősségi ellátások igénybe vehetők Montenegró területén. Indokolt esetben azonban a nyomtatvány közvetlenül a montenegrói kórháznak is bemutatható.

Dialízis-ellátás igénybevétele rövid idejű montenegrói tartózkodás esetén

Amennyiben a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személy dialízis-kezelés alatt áll, és átmeneti montenegrói tartózkodása alatt is szükséges számára dialízis-ellátást biztosítani, a kezelés igénybevételére való jogát a HU/CG 112 jelű nyomtatvánnyal igazolja.

A nyomtatványt kérelemre a kormányhivatal adja ki. A jogosultnak kérelmében meg kell jelölnie azt a montenegrói intézményt (dialízis-központ, kórházat), amelyben a kezelést igénybe kívánja venni, továbbá a kezelés várható időtartamát is. A dialízis-kezelés szükségességét orvosi dokumentummal kell alátámasztani.

Montenegrói munkavégzésre küldöttek és családtagjaik ellátása

A Montenegróban folyamatos magyar biztosítási jogviszony mellett munkát végző (pl. kiküldött) magyar biztosított és vele együtt Montenegróban tartózkodó eltartott házastársa, illetve gyermeke a montenegrói tartózkodás során jogosult a szükséges egészségügyi szolgáltatásokra. A nyomtatványon feltüntetett személyek nem válnak jogosulttá a teljes körű ellátásra Montenegróban, az igénybe vehető ellátások szükséges mértékéről az illetékes montenegrói biztosító tájékoztatja a kiküldöttet a nyomtatvány leadásakor.

A szükséges ellátásra való jogot a kormányhivatal igazolja a HU/CG 111A jelű nyomtatvány kiadásával. E nyomtatvány mindig a montenegrói átmeneti munkavégzés alapján fennálló magyar biztosítást igazoló HU/CG 101 jelű nyomtatványhoz kapcsolódik.

A magyar munkáltató által montenegrói munkavégzésre kiküldött munkavállalók vagy az átmenetileg Montenegróban tevékenységet végző egyéni vagy társas vállalkozók Magyarországon maradnak biztosítottak a montenegrói munkavégzésük első 24 hónapjában. Ennek igazolására, a foglalkoztató vagy az egyéni/társas vállalkozó kérésére a kormányhivatal kiadja a HU/CG 101 jelű nyomtatványt.

A HU/CG 101 jelű nyomtatványra vonatkozó kérelem benyújtásakor igényelhető a HU/CG 111A jelű nyomtatvány is a kiküldött munkavállaló vagy az egyéni/társas vállalkozó, továbbá vele együtt kiutazó házastársa és gyermekei részére. Fontos, hogy a házastárs illetve a gyermekek Magyarországon rendelkezzenek egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal.

A szükséges ellátásokra jogosultságot adó HU/CG 111A nyomtatványt az kormányhivatal egyszerre legfeljebb 12 hónapos érvényességgel adja ki. Amennyiben azonban a kiküldetés időtartama meghaladja a 12 hónapot, a fennmaradó időszakra újabb nyomtatvány kiadása igényelhető.

A HU/CG 111A jelű nyomtatványt főszabály szerint a montenegrói tartózkodás kezdetén le kell adni a montenegrói egészségbiztosító illetékes kirendeltségénél (Republički Fond za Zdravstveno Osiguranje – a kirendeltségek listáját lásd a mellékletben). A montenegrói teherviselő olyan jogosultságigazolást ad ki, amely alapján a szükséges ellátások igénybe vehetők Montenegró területén. A kiküldöttek és családtagjaik által nem vehetők igénybe Montenegróban olyan, előre tervezett ellátások, amelyek a montenegrói tartózkodás ideje alatt nem elkerülhetetlenek. Az előre tervezett beavatkozások kiküldöttek esetén is csak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár előzetes engedélyével vehetők igénybe.

Montenegróban lakó magyar biztosítottak illetve nyugdíjasok

Ha a Magyarországon munkavállaló, önálló vállalkozó vagy a magyar nyugdíjban részesülő személy állandó jelleggel Montenegróban lakik (és Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel), Montenegróban a magyar egészségbiztosítás terhére veheti igénybe az egészségügyi szolgáltatások teljes körét. Ilyen esetben kérelemre, a magyarországi biztosítási vagy nyugdíjas jogviszony és a montenegrói lakóhely igazolása után a kormányhivatal kiadja a megfelelő (HU/CG 106 vagy 121 jelű) igazolást, amely alapján a montenegrói egészségbiztosító lakóhely szerint illetékes területi hivatala a biztosított vagy nyugdíjas jogosultságát bejegyzi. A montenegrói egészségbiztosító területi hivatalait a melléklet tartalmazza.

Egészségügyi ellátás nyújtása Montenegróban *


* A tájékoztatás forrása a montenegrói Köztársasági Egészségbiztosítási Alap, a közölt információk tartalmáért az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felelősséget nem vállal

A magyar egészségbiztosítás terhére Montenegróban egészségügyi ellátásra jogosult személyek ugyanolyan feltételek mellett vehetik igénybe a – jogosultságuk szerint – sürgősségi, szükséges vagy teljes körű ellátásokat, mint a helyi biztosítottak. Ez azt is jelenti, hogy a montenegrói biztosítottak által fizetendő önrészeket, vizitdíjat illetve kórházi napidíjat a magyar biztosítottaknak is meg kell fizetniük.

Az egészségügyi szolgáltatásokat Montenegróban, járóbeteg ellátás esetén, elsősorban az ún. „egészségházakban” (dom zdravlja) nyújtják. Fekvőbeteg ellátások általános kórházban (opšta bolnica) vagy a podgoricai klinikai központban (Klinički Centar Crne Gore) vehetők igénybe. Az életmentő ellátások, továbbá a kiskorúak és terhes nők részére nyújtott egészségügyi szolgáltatások térítésmentesek. Az elsősegélyen túlmenő ellátások esetén azonban önrész fizetendő, amelynek összege az ellátási költség 20-40%-a, labor- és diagnosztikai szolgáltatások esetén (30 és 60 euró cent közötti) fix díjat számítanak fel. Kórházi ellátás esetén napidíj fizetendő (30 euró cent), vényköteles gyógyszerek kiváltásánál legalább receptenként 40 euró cent összegű receptdíjat kell fizetni. (Montenegró hivatalos fizetőeszköze az euró).

Ellátás jogosultságigazolás nélkül

Amennyiben a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásaira jogosult személy a montenegrói sürgősségi ellátás során nem tudja bemutatni a megfelelő jogosultságigazolást (HU/CG 111 vagy az alapján kiadott helyi igazolás [„potvrda”]), a montenegrói egészségügyi szolgáltató a teljes ellátási költséget kiszámlázhatja a betegnek. Ennél a szolgáltatónak csak az adott állam jogszabályi előírásait kell figyelembe vennie, és a kiszámlázott összeget rendszerint saját hatáskörben állapítja meg. A számla összegéhez a beteg hazatérését követően a kormányhivatal utólagosan, az azonos ellátás magyar belföldi költségmértékének megfelelő mértékű térítésttud nyújtani. A térítéshez a hazaérkezést követő 30 napon belül be kell mutatni az eredeti számlát a kifizetés igazolásával, továbbá a számla vagy az ellátást igazoló egyéb dokumentum (nem hivatalos) magyar fordítását. Ez a térítési mérték adott esetben azonban jelentősen eltérhet a kiszámlázott összegtől

Keresőképtelenség

Szükség esetén a Montenegróban bekövetkezett keresőképtelenség alapján is megállapítható magyar táppénz, ennek feltétele a keresőképtelenség igazolása. Ilyen esetben a magyar biztosítottnak a montenegrói orvos vagy kórház keresőképtelenségi igazolását haladéktalanul el kell juttatnia a tartózkodás helye szerint illetékes montenegrói egészségbiztosítási szervnek, amely a keresőképtelenséget hivatalosan igazolja az egyezmények megfelelő nyomtatványon (CG/HU 115). A biztosítottnak az igazolástól függetlenül magyar munkáltatóját keresőképtelenségéről haladéktalanul értesítenie kell.

Montenegrói egészségbiztosítási szervek

Kirendeltségek

Elérhetőség

BAR

FZZO, Područna jedinica

BAR, Jovana Tomaševića 33/2

telefon: +382(0) 30 312 186,315 809,311 321 Fax: 0+382(0) 30 312 186

BERANE

FZZO, Područna jedinica

Berane, 29. Novembar bb

telefon: +382(0) 51 230 118,230 119 Fax: +382(0) 51 233 345

BIJELO POLJE

FZZO, Područna jedinica

Bijelo Polje, Trg golootočkih žrtava bb,

telefon: +382(0) 50 432 255,431 580 Fax: +382(0) 50 432 255

CETINJE

FZZO, Područna jedinica

Cetinje, Bajova 2,

telefon: +382(0) 41 233 934,233 327, Fax: +382(0) 41 233 934

HERCEG NOVI

FZZO, Područna jedinica

Herceg Novi, Nikole Ljubibratića br 1

telefon: +382(0) 31 343 152,343 008 Fax: +382(0) 31 343 008

KOTOR

FZZO, Područna jedinica

Kotor, Gurdića bb

telefon: +382(0) 32 325 276,325 033 Fax: +382(0) 32 325 276

NIKŠIĆ

FZZO, Područna jedinica

Nikšić, Radoja Dakića bb

telefon: +382(0) 40 231 211,231 213 Fax: +382(0) 40 231 211

PLJEVLJA

FZZO, Područna jedinica

Pljevlja, Trg 13.jul bb

telefon: +382(0) 52 231 773,322 505 Fax: +382(0) 52 321 773

PODGORICA

FZZO, Područna jedinica

Podgorica, Vaka Đurovića bb

telefon: +382(0) 20 404 117 Fax: +382(0) 20 404 124

ROŽAJE

FZZO, Područna jedinica

Rožaje, 30.Septembra bb

telefon: +382(0) 51 271 503,274 450 Fax: +382(0) 51 271 503