Tartalom:


JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSBAN ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK ÁRÁNAK EGYEDI TÁMOGATÁSA
Milyen esetben nyújtható egyedi támogatás gyógyszerekhez, tápszerekhez?
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?
Hova kell benyújtani a kérelmet?
Mit vizsgál a NEAK a kérelem elbírálása során?
Milyen gyógyszerekre nem lehet méltányosságból ártámogatást megállapítani?
Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?
Mennyi időre érvényes az egyedi ártámogatás?
Mit tehetek, ha nem értek egyet a döntéssel?

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK EGYEDI TÁMOGATÁSA
Mire lehet egyedi támogatást kérni ?
Mit kell tartalmaznia a gyógyászati segédeszközre vonatkozó méltányossági kérelemnek?
Hova kell benyújtani a kérelmet?
Mit vizsgál a NEAK a kérelem elbírálása során?
Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?
Mennyi időre érvényes az egyedi támogatás?
Mit tehetek, ha nem értek egyet a döntéssel?
Jogszabályok
Nyomtatványok

GYÓGYSZER ÁRÁNAK EGYEDI TÁMOGATÁSA

Milyen esetben nyújtható egyedi támogatás gyógyszerekhez, tápszerekhez?

A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer (továbbiakban e kettő együtt: gyógyszer) árához méltányosságból, a NEAK által adott egyedi engedély alapján akkor adható támogatás, ha a beteg a támogatott gyógyszerek közül megfelelő eredményességgel egyikkel sem kezelhető, gyógyítható, vagy ezek használatával életminőségében jelentős javulás nem következik be.

A NEAK egyedi támogatást nyújthat:

 • Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel rendelkező, de nem támogatott gyógyszerek árához,
 • Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel NEM rendelkező, de az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet (továbbiakban: OGYÉI) nyilatkozata/engedélye alapján rendelhető készítmények árához, valamint
 • ún. indikáción túl (off label) rendelt gyógyszerek árához.

A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyéről az OGYÉI honlapján, a támogatott gyógyszerek árához nyújtott támogatásról itt tájékozódhat.

A méltányossági eljárás kizárólag írásbeli kérelem alapján indulhat. A méltányossági kérelem illetékmentes, a kérelmet benyújthatja maga a beteg (biztosított) és kizárólag egészségügyi ellátásra jogosult, illetve az ő képviseletében a törvényes vagy meghatalmazott képviselője is.

A kérelem elbírálásának szempontjairól és az egyedi támogatással sem rendelhető gyógyszerekről szóló tájékoztató az alábbiakban, vagy a következő linkekre kattintva érhető el:

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel rendelkező, de nem támogatott gyógyszerek árára vonatkozó méltányossági kérelem

A Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel rendelkező, de nem támogatott gyógyszerek árának egyedi támogatására vonatkozó méltányossági kérelem esetén a kérelemhez az alábbiakat kell csatolni, illetve a kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • A biztosított vagy egészségügyi ellátásra jogosult, vagy törvényes képviselőjük kérelme, melynek tartalmaznia kell:
  • a beteg nevét, lakcímét és TAJ számát;
  • gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertár megnevezését;
  • az igényelt gyógyszerkészítmény nevét;
  • tartalmazhatja a beteg elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
 • A biztosítottat kezelő szakorvos kérelme, melynek tartalmaznia kell:
  • beteg személyes adatait, TAJ számát;
  • igényelt gyógyszer nevét, hatáserősségét, kiszerelését;
  • igényelt gyógyszer dózisát (szükség esetén testsúly ill. testfelület megjelölése);
  • támogatás időtartamát;
  • diagnózist (BNO kód);
  • igénylő orvos nevét, orvosi pecsétszámát, szakvizsgájának megnevezését, elérhetőségét (munkahelyének megnevezése, címe, telefonszáma, esetleg e-mail címe).
 • Kórtörténeti összefoglaló
  • melyben a szakorvos igazolja, hogy a biztosított kizárólag az igényelt készítménnyel kezelhető hatékonyan (3 hónapnál nem régebbi);
  • ismételt méltányossági kérelem esetén az adott terápia hatására bekövetkezett állapotváltozás leírása
 • Leletek másolata
  • a diagnózis ill. a kérelem szerinti terápia vagy terápiaváltás szükségessége igazolása céljából (a beteg aktuális statusa igazolásán túl a támogatás hosszabbítása esetén az összehasonlítást is segíti);
  • ismételt méltányossági kérelem esetén csak a megelőző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett állapot-változást dokumentáló leletek másolata szükséges.

Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel NEM rendelkező készítményre vonatkozó méltányossági kérelem (ún. egyedi import)

A Magyarországon forgalomban nem lévő gyógyszerek árának támogatására vonatkozó méltányossági kérelem esetén a kérelemnek tartalmaznia kell a Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel rendelkező, de nem támogatott gyógyszerre vonatkozó méltányossági kérelem esetében leírtakat, továbbá az alábbiakat is:

 • a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt, egyedi import gyógyszer forgalmazására a NEAK-kal szerződött gyógyszertár nevét, címét
 • OGYÉI által kiadott nyilatkozat vagy engedély másolatát, az alábbiak szerint:
  • A Magyarországon nem, viszont valamely EGT tagállam területén forgalomban lévő gyógyszer esetén - a kezelőorvosnak a gyógyszer rendelését megelőző kérelmére - OGYÉI által kiadott nyilatkozat másolatát,
  • Ún. harmadik országban forgalombahozatalra engedélyezett (azaz, a Magyarországon és az EGT tagállamban, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező állam területén forgalomban nem lévő) gyógyszer esetén a kezelőorvos kérelmére az OGYÉI által kiadott engedély másolatát

Az OGYÉI nyilatkozatát/engedélyét mindkét esetben a kezelőorvosnak ill. szakorvosnak kell kérelmeznie az OGYÉI-től, majd azt át kell adnia a betegnek.

Indikáción túl (off label) rendelt gyógyszerre vonatkozó méltányossági kérelem

Magyarországon lehetőség van gyógyszert rendelni a forgalomba hozatali engedélyben jóváhagyott alkalmazási előírásban nem szereplő javallatban (indikáción túli gyógyszerek – ún. „off label”), ha ezt az OGYÉI engedélyezi, és az így rendelt gyógyszer árához egyedi engedély alapján ártámogatást lehet kérni a NEAK-tól.

Az indikáción túli gyógyszer alkalmazás esetén a támogatásra vonatkozó méltányossági kérelemnek tartalmaznia kell:

a beteg nevét, lakcímét, TAJ számát, azzal, hogy a kérelemhez csatolandó melléklet attól függ, hogy az adott gyógyszer részesül-e tb támogatásban, illetve ha támogatott, akkor még a támogatás módjától is függ.

 • Ha a kérelemben kért gyógyszer részesül tb támogatásban az adott indikációban:

Ha a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszer valamely forgalombahozatalra engedélyezett indikációban társadalombiztosítási támogatásban – az ún. érték nélküli támogatási kategória kivételével – normatív jogcímen részesül, vagy fekvőbeteg-ellátás keretében alkalmazható gyógyszer valamennyi forgalombahozatalra engedélyezett indikációjában a finanszírozásba befogadásra került, a kérelemhez csak a következő mellékleteket kell csatolni:

 • az OGYÉI által kiadott engedélyt.

Ezekre a gyógyszerekre vonatkozó kérelmeket a NEAK 12 napon belül bírálja el, azzal, hogy abban az esetben, ha a kérelmezett gyógyszer a beteg életveszélyes állapotának kezelésére, vagy közvetlen életveszély elhárítására szolgál, és ezt a sürgős szükség fennállását a kezelőorvos az OGYÉI-hez beadott kérelmében részletesen indokolta, a NEAK is soron kívül bírálja el a méltányossági kérelmet.

 • Ha a kérelemben kért gyógyszer nem részesül támogatásban az adott indikációban:

Ha a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszer forgalombahozatalra engedélyezett indikációban nem részesül társadalombiztosítási támogatásban (vagy társadalombiztosítási támogatásban nem normatív jogcímen részesül), vagy a fekvőbeteg-ellátás keretében alkalmazható gyógyszer nincs valamennyi forgalombahozatalra engedélyezett indikációjában a finanszírozásba befogadva, a kérelemnek tartalmaznia kell a Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel rendelkező, de nem támogatott gyógyszerek árára vonatkozó méltányossági kérelem esetében leírtakat, továbbá az alábbiakat is:

Hova kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet írásban a fentiekben meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani a NEAK-nak címezve (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, Váci út 73/A., Postacím: 1565 Budapest).

A kérelem elektronikus kapcsolattartás keretében (a magyarorszag.hu kormányzati portál ügyfélkapu funkciójának kialakításáig) a meltanyossag@neak.gov.hu email címen nyújtható be. A kérelem elektronikus benyújtása esetén is csatolni kell valamennyi szükséges mellékletet.

Mit vizsgál a NEAK a kérelem elbírálása során?

A kérelem benyújtásakor, illetve az azt megelőző időszakban:

 • a méltányossági kérelemben megjelölt TAJ érvényességét, valamint, hogy a beteg a NEAK nyilvántartásában jogosultként szerepel-e;
 • az egy éven belüli társadalombiztosítási támogatással kiváltott gyógyszerekre vonatkozó adatokat (szezonális és perennialis allergia esetén a 3 éven belül kiváltott specifikus allergén készítményeket, méh- és darázscsípés esetén az 5 éven belül kiváltott specifikus allergén készítményeket)
 • fekvőbeteg és járóbeteg szakellátási adatokat.

A kezelő szakorvosra és az általa kiállított vényre vonatkozóan:

 • a felíró orvos szakképesítését, amely alapján szakmailag jogosult a méltányosságból kért gyógyszer rendelésére,
 • az eltérő gyakorisággal rendelt gyógyászati segédeszköz esetén azt is, hogy a kérelemhez csatolt vény szabályszerűen van-e kiállítva.

Az alábbi szakmai szempontokat:

 • a NEAK által felkért illetékes szakorvos, vagy kompetenciával és egyéb szakirányú képesítéssel rendelkező szakember véleményét (korábban nem kérelmezett hatóanyag vagy indikáció esetén);
 • a támogatással rendelhető komparátor technológiákat, valamint azt, hogy a kérelmező a jelenleg támogatott készítményekkel ellátható-e;
 • a kórkép előfordulási gyakoriságát;
 • a várható költséget és a költséghatékonyságot;
 • várható egészségnyereséget.

Milyen gyógyszerekre nem lehet méltányosságból ártámogatást megállapítani?

 • olyan gyógyszer árához, amelyre vonatkozóan – a méltányossági kérelem benyújtását megelőző 5 évben – a gyártó kérte a tb támogatásba való befogadást, de a NEAK elutasította (kivéve, ha az elutasítás oka a költségvetési fedezet hiánya volt, vagy ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja a gyógyszer - azonos indikációba történő - befogadását az elutasítást követően ismételten kérte);
 • olyan, Magyarországon az adott indikációra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerhez, amely esetén
  • a kérelem benyújtása hónapját megelőző hónap kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapban az azonos hatóanyag-tartalmú gyógyszerekkel méltányosság alapján kezelt betegek száma elérte az 50 főt, vagy
  • egy beteg tekintetében elérte az engedély időtartamára vonatkozóan a 8 millió Ft támogatás összeget, kivéve ha a gyógyszer tb támogatásba befogadása – azonos indikációs területre – folyamatban van;
 • a 3.000,- forint havi terápiás költséget el nem érő készítményekre.

Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?

A NEAK a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 napon – az ún. indikáción túli gyógyszerrendelés egyszerűsített eljárási esetében 12 napon – belül dönt az ügyben, de életet veszélyeztető sürgős esetben a kérelmet soron kívül elbírálja, azonban a szükséges dokumentumokat a beteg vagy képviselője utólag köteles csatolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetlegesen szükséges hiánypótlás, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok, nyilatkozatok beszerzésének időtartama is beszámít az ügyintézési időbe.

Amennyiben a kérelem elbírálására 8 napon belül nincs lehetőség, úgy függő hatályú végzés kibocsátására kerül sor, amely azonban nem jelenti a kérelem elbírálását. Az abban foglaltaknak csak akkor van jelentősége, ha az ügyben a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül nem születik az eljárást lezáró döntés.

Mennyi időre érvényes az egyedi ártámogatás?

A megállapított méltányossági ártámogatás korlátozott időtartamra, első alkalommal legfeljebb egy évre állapítható meg. A gyógyszer kiváltására a kérelemben megjelölt gyógyszertár helyett indokolt esetben választható másik gyógyszertár is, ezt a NEAK részére külön be kell jelenteni.

A méltányossági kérelemről született döntésről a kérelmező határozatot vagy végzést kap, amelyet megküldenek a kezelőorvosnak és a kérelmének helyt adó döntés esetén annak a gyógyszertárnak is, ahol a kért gyógyszer egyedi támogatással kiváltható.

A kérelemnek helyt adó határozatban a NEAK megállapítja a méltányosságból támogatott gyógyszer adatait, mennyiségét, a támogatás alapjául figyelembe vett árat, és a támogatás összegét, a beteg által fizetendő térítési díjat és a méltányossági támogatás időtartamát is.

Mit tehetek, ha nem értek egyet a döntéssel?

A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A döntés közlésétől számított harminc napon belül, az alapul szolgáló tények és bizonyítékok megjelölésével, jogsérelemre hivatkozással a kérelmező lakóhelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet három példányban a NEAK-hoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet kizárólag elektronikus űrlapon az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a NEAK-nál.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK EGYEDI TÁMOGATÁSA

Mire lehet egyedi támogatást kérni?

A gyógyászati segédeszközök körében a következő esetekben van lehetőség egyedi engedéllyel eltérni a támogatott gyógyászati segédeszközök listáján közzétett társadalombiztosítási ártámogatási szabályoktól:

 • A támogatott gyógyászati segédeszközlistán nem szereplő, támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához egyedi támogatás nyújtható a beteg egészségi állapota szerint.
 • A gyógyászati segédeszközök árához a kihirdetett általános támogatási szabályokban foglaltaktól eltérő gyakorisággal is nyújtható egyedi támogatás.
 • Egyes, támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköz árához a kihirdetett indikációtól és ahhoz tartozó kiegészítő feltételektől eltérően nyújtható ártámogatás.
 • A méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához nyújtható támogatás.
 • Már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrészének cseréjéhez támogatás nyújtható, ha a cserét a beteg testi állapotában bekövetkezett változás indokolja.
 • Egyes, az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott eszközök esetében gyógyászati segédeszköz kölcsönzési díjához is nyújtható egyedi támogatás (jelenleg elektromos tornáztató berendezés, betegemelő és mellszívó kölcsönzése támogatható méltányosságból).

Mit kell tartalmaznia a gyógyászati segédeszközre vonatkozó méltányossági kérelemnek?

A kérelemben fel kell tüntetni:

 • beteg személyi adatait (név, lakcíme) és TAJ-át,
 • a kért gyógyászati segédeszköz megnevezését,
 • 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló, amely igazolja, hogy a beteg kizárólag az igényelt termékkel kezelhető, látható el, és az azt alátámasztó leletek másolatát (ugyanazon termékre vonatkozó, ismételten benyújtott kérelem esetén elegendő az előző kérelem benyújtása óta bekövetkezett állapotváltozásra vonatkozó leletek csatolása),
 • egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését.

A kérelemhez csatolni kell:

 • A támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához kért támogatás esetén:
  • a beteget kezelő szakorvos javaslatát [Kórtörténeti összefoglaló és javaslat gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához], amelynek tartalmaznia kell: a gyógyászati segédeszköz nevét, az eszköz szükségességének indokoltságát, a támogatás időtartamát,
  • a forgalmazó által adott:
  • az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt,
  • a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról.
 • A gyógyászati segédeszköz árához eltérő gyakorisággal kért támogatás esetén:
  • a rendelésre jogosult orvos igazolását arról, hogy a beteg ellátásához az adott kihordási időre rendelhető gyógyászati segédeszköz-mennyiség nem elegendő;
  • a kért eszközről kiállított vényt.
 • A méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához kért támogatás esetén:
  • a beteg nyilatkozatát a korábban méltányosságból támogatott, javítandó eszköz megnevezéséről és arról, hogy mikor részesült méltányosságból támogatásban,
  • javításra vonatkozó árajánlatot (alkatrész és munkaóra bontásban).
 • Már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrésze cseréjéhez kért támogatás esetén:

A gyógyászati segédeszközök egyedi támogatásáról bővebb tájékoztató található ide kattintva a szakmai oldalakon.

Hova kell benyújtani a gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelmet?

A kérelmet írásban a fentiekben meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani a NEAK-nak címezve (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, Váci út 73/A., Postacím: 1565 Budapest).

A gyógyászati segédeszköz árához eltérő gyakorisággal kért támogatás (többletmennyiség), valamint az egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrésze cseréjéhez (tokcsere) kért támogatás esetén a kérelmet a NEAK-nak a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes területi kihelyezett szervezeti egységéhez (NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztály) kell benyújtani, amely elérhetőségéhez kérjük, adja meg lakóhelye, tartózkodási helye irányítószámát.

A kérelem elektronikus kapcsolattartás keretében (a magyarorszag.hu kormányzati portál ügyfélkapu funkciójának kialakításáig) a meltanyossag@neak.gov.hu email címen nyújtható be. A kérelem elektronikus benyújtása esetén is csatolni kell valamennyi szükséges mellékletet.

Mit vizsgál a NEAK a gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelem elbírálása során?

Fontos tudnivaló, hogy a már kiváltott vényre utólag nem kérhető (nem nyújtható) méltányossági alapú ártámogatás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem lehet méltányossági ártámogatást megállapítani, ha a gyógyászati segédeszközt a beteg már támogatással kölcsönzi, ez nem azonos az egyes eszközök kölcsönzési díjához nyújtható egyedi támogatással.

A méltányossági támogatásra vonatkozó kérelem elbírálása során a NEAK vizsgálja:

 • a beteg kórtörténetét,
 • a betegség súlyosságát,
 • a kérelemben megjelölt gyógyászati segédeszköz beteg általi használatának orvosszakmai indokoltságát,
 • költségét és költséghatékonyságát,
 • a támogatással rendelhető komparátor technológiákat (illetve, hogy a beteg azokkal miért nem látható el),
 • a NEAK által felkért szakorvos, vagy kompetenciával és egyéb szakirányú képesítéssel rendelkező szakember véleményét (korábban nem kérelmezett eszköz esetén),
 • valamint a várható egészségnyereség alapján, a kórkép előfordulási gyakoriságát.

Alkatrészcserére vonatkozó kérelem elbírálása esetén figyelembe veszik a cseréhez felhasznált alkatrész árát és a csere munkadíját is.

A társadalombiztosítási ártámogatásban nem részesülő gyógyászati segédeszköz árához méltányosságból akkor adható támogatás, ha a beteg más, támogatott eszközzel megfelelő eredményességgel nem kezelhető, nem gyógyítható, illetve nem látható el, vagy ezek használatával életminőségében jelentős javulás nem következik be.

Az általános támogatási szabályokban foglaltaktól eltérő gyakorisággal a gyógyászati segédeszköz árához akkor nyújtható támogatás, ha a betegnek az eredetileg meghatározott kihordási időre rendelhető mennyiség nem elegendő, illetve ha elveszti, vagy eltulajdonítják tőle a segédeszközét.

Mennyi idő alatt bírálják el a gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelmet?

A NEAK a kérelem hiánytalan beérkezését követő naptól számított 60 napon belül dönt az ügyben. Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetlegesen szükséges hiánypótlás időtartama is beszámít az ügyintézési időbe.

Amennyiben a kérelem elbírálására 8 napon belül nincs lehetőség, úgy függő hatályú végzés kibocsátására kerül sor, amely azonban nem jelenti a kérelem elbírálását. Az abban foglaltaknak csak akkor van jelentősége, ha az ügyben a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül nem születik az eljárást lezáró döntés.

Mennyi időre érvényes a gyógyászati segédeszközre vonatkozó egyedi támogatás?

A méltányossági alapú támogatás első alkalommal legfeljebb a gyógyászati segédeszköznek a forgalmazó által megjelölt technológiai élettartamára adható.

A méltányossági kérelemről született döntést (határozat vagy végzés) a NEAK közli a kérelmezővel, a kezelőorvossal és kérelemnek helyt adó döntés esetén a gyógyászati segédeszköz forgalmazójával.

A gyógyászati segédeszköz kiváltására a kérelemben megjelölt forgalmazó helyett, indokolt esetben választható másik forgalmazó is, de ezt a NEAK részére külön be kell jelenteni.

A kérelemnek helyt adó határozatban a NEAK megállapítja a méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz adatait, mennyiségét, a támogatás alapjául figyelembe vett árat, és a támogatás összegét, a beteg által fizetendő térítési díjat és a méltányossági támogatás időtartamát is.

Mit tehetek, ha nem értek egyet a gyógyászati segédeszközre vonatkozó döntéssel?

A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A döntés közlésétől számított harminc napon belül, az alapul szolgáló tények és bizonyítékok megjelölésével, jogsérelemre hivatkozással a kérelmező lakóhelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet három példányban a NEAK-hoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet kizárólag elektronikus űrlapon az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a NEAK-nál.

Nyomtatványok:

Gyógyszerre vonatkozó egyedi támogatás esetén:

Gyógyászati segédeszközre vonatkozó egyedi támogatás esetén:

Jogszabályok: