Hol lehet információkhoz jutni?

A cseh egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége Centrum mezistátních úhrad Nám. W. Churchilla 2 113 59 PRAHA 3 Csehország; www.cmu.cz

Egészségbiztosítók

Címek

Telefon

Vseobecna zdravotni pojistovna

Orlicka 4/2020, Praha 3, 130 00

00 420 221 751 111

Vojenska zdravotni pojistovna

Drahobejlova 1404/4, Praha 9, 19003

00 420 266 311 911

Hutnicka zamestnanecka pojistovna

Jeremenkova 11, Ostrava, 70300

00 420 810 800 000

Oborova zdravotni pojistovna zamestnancu bank, pojistoven a stavebnictvi

Roskotova 1225/1, Praha 4, 14021

00 420 261 105 222

Zamestnanecka pojistovna Skoda

Husova 212, Mlada Boleslav, 29301

00 420 326 818 018

Zdravotni pojistovna ministerstva vnitra

Na Micankach 2, Praha 10, 10100

00 420 272 737 566

Revirni bratrska pokladna, zdravotni pojistovna

Michalkovická 108, Slezska Ostrava, 71015

00 420 596 256 206

Zdravotni pojistovna Metal-Aliance

Cermakova 1951, Kladno, 27201

00 420 312 258 154

Ceska narodni zdravotni pojistovna

Jecna 39, Praha 2, 12000

00 420 261 387 111

Elutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Egészségügyi ellátás

Az egészségbiztosítókkal szerződésben álló orvosoknál az Európai Egészségbiztosítási Kártyával térítésmentesen lehet igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat. A kórházi kezelés beutaló alapján történik. Sürgősségi esetben a Kártyával közvetlenül is fel lehet keresni a kórházat. A mentőszolgálat a 112-es, illetve vidéken a 155-ös számon érhető el.

Fogorvosi ellátás

A fogorvosi alapellátás térítésmentesen vehető igénybe. Bizonyos, nem alapellátási körbe tartozó fogorvosi ellátások esetén önrész fizetendő.

Gyógyszerek

Gyógyszereket az orvos által felírt recept alapján patikában lehet megvásárolni. Gyógyszerek esetében önrész fizetendő. A gyógyszerek bizonyos csoportja esetén teljes költségtérítés létezik. Bizonyos gyógyászati segédeszközök esetén szintén kötelező az önrész.

A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni

Orvosi kezelés

30 CZK vizitdíj fizetendő az orvoslátogatáskor

Gyógyszer

30 CZK gyógyszerfelírási díj fizetendő

Kórházi ellátás

100 CZK kórházi napidíj fizetendő – a felvétel és az elbocsátás napjai egy napnak számítanak

Sürgősségi ellátás - elsősegély

90 CZK díj fizetendő

Kórházi elsősegély

90 CZK fizetendő

Mentesség

A jogszabály a fenti díjfizetések alól mentességet biztosít pl. megelőző vizsgálatok, dialízis-kezelés esetén.

Az önrész maximális összege 5000,- CZK naptári évenként, 18. életévét be nem töltött és 65. életévét betöltött személy esetén pedig 2500,- CZK naptári évenként.

Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtja be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Csehországban keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.