Fogászati ellátás


Fogászati ellátás

-

Egészségbiztosítás keretében a fogorvosi ellátásnak alap és szakellátási szegmense is létezik.

A fogorvosi alapellátás feladata a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátása, míg a fogorvosi szakellátás bizonyos többletkompetenciákkal rendelkezik.

A fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. A beteget rendelési időben látja el, és szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A munkaidőn túli fogorvosi feladatok ellátása ügyelettel biztosított.


-2012. január 1-től több, a fogászati területet érintő jogszabály módosult, amely változások érintik egyes fogászati beavatkozások elszámolhatóságának feltételeit. E változások részleteit az alábbi tájékoztató, illetve annak melléklete tartalmazza: