Címer

Speciális finanszírozású ellátások

Speciális finanszírozás keretében a tételes elszámolás alá eső nagy értékű eset finanszírozott eszközök, eljárások és gyógyszerkészítmények finanszírozása történik. Az ellátásokhoz a betegek kezelőorvosuk döntése alapján, egészségügyi szolgáltatókon (kórházak) keresztül fekvő és járóbeteg ellátás keretében, külön kérelem beadása nélkül juthatnak hozzá, amennyiben az szakmailag indokolt. Az ilyen típusú elvégzett kezelések elszámolásával az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Speciális Finanszírozási Főosztálya foglalkozik. Alábbiakban a speciális finanszírozású gyógyszerkészítményekről, eszközökről és eljárásokról nyújtunk tájékoztatást. 

A Speciális Finanszírozás működését szabályozó jogszabályok

Az alábbiakban a Speciális Finanszírozási Főosztály működését érintő jogszabályokról tájékozódhat.

Tételes elszámolás alá eső gyógyszerkészítmények

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993 (IV.2.) NM rendelet 1/A melléklete tartalmazza tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzékét és kódját valamint indikációs területeket és a felírásra jogosult intézmények körét.

Tételes elszámolás alá eső eszközök

Az alábbi táblázat tartalmazza azon eszközök listáját, melyek tételes elszámolás alá esnek. Az aláhúzott eszközök esetében a megnevezésre kattintva megjelenik, hogy az adott eszköz mely egészségügyi szolgáltatónál érhető el.

A többi eszköz vonatkozásában a 9/1993. (IV.2.) NM rendelet nem határoz meg intézményi kört.

Tételes elszámolás alá eső eljárások

Az alábbi táblázat tartalmazza azon eljárások listáját, melyek tételes elszámolás alá esnek. Az aláhúzott eljárások esetében a megnevezésre kattintva megjelenik, hogy az adott eljárás mely egészségügyi szolgáltatónál érhető el.

A többi eljárás vonatkozásában a 9/1993. (IV.2.) NM rendelet nem határoz meg intézményi kört.