Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK), mint a jogviszonyokat tartalmazó közhiteles nyilvántartás vezetője, új szolgáltatásként értesítő levelet küld az ügyfélkapus elérhetőséggel rendelkező állampolgárok számára, amennyiben a jogviszonyuk vonatkozásában a bejelentésre kötelezett változásra vonatkozó bejelentést tett.

Amennyiben a társadalombiztosítási jogviszonya vonatkozásában bejelentésre kötelezett (aki lehet: a foglalkoztató, a Magyar Államkincstár, a kormányhivatal, az Oktatási Hivatal, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) jogviszonyt érintő változásról:

  • új jogviszony létrejöttéről,
  • jogviszony szünetelésről,
  • jogviszony zárásról,
  • FEOR változásról,
  • munkaidő változásról
  • biztosítási jogcímről

bejelentést tesz a NEAK által vezetett közhiteles nyilvántartásba, úgy Ön az Ügyfélkapus tárhelyére erről értesítő levelet kap. Ha a tájékoztatóban közzétett ténnyel egyetért, nincs semmilyen tennivalója. Amennyiben olyan változásról kap értesítést, amiről Önnek nincs tudomása, javasoljuk, hogy egyrészt jogviszonyának rendezése céljából keresse fel az értesítő levél linkjében fellelhető, az Ön magyarországi lakóhelye (ennek hiányában a TAJ Kártyáját kiállító) szerint illetékes vármegyei kormányhivatalt, illetve keresse meg - amennyiben módjában áll - a bejelentőt.

Az értesítő levelet azért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő küldte Önnek, mert ez a szerv a jogviszonyokat tartalmazó közhiteles nyilvántartás vezetője. Tájékoztatom, hogy a NEAK csak a nyilvántartásába beküldött bejelentéseket tartja nyilván, azt nem a NEAK hozta létre. Mint azt az értesítő levél is tartalmazza, kérdés, probléma esetén, kérjük keresse a hatáskörrel és illetékességgel is rendelkező vármegyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szervezeti egységét.

  1. FEOR-munkaidő változás: Példa: Ha Minta Géza a Kiskakukk foglalkoztatónál 2000.01.01-től 2456 FEOR kóddal heti 40 órában volt 1101 jogcím kóddal alkalmazva, de 2023.12.19-től ugyanebben a munkakörben csak 20 órában lesz foglalkoztatva, úgy Minta Géza 2 értesítő levelet fog kapni. Az elsőben arról kap értesítést, hogy a 40 órás munkaidővel tett bejelentése a nyilvántartásban lezárult, míg a második levélben ugyanez a munkaviszony, de már csak 20 órás jogviszonyként bejelentésre került. Ez értelemszerűen NEM jelenti a munkaviszony megszűnését, csak a foglalkoztatás körülményeinek megváltozását. Ez a változás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát nem érinti.
  2. A megbízási jogviszonnyal rendelkező biztosítottak amennyiben jogviszonyukat a foglalkoztató nem nyitott végű folyamatos jogviszonyként jelenti, hanem havonta, utólagosan a teljesítés igazolásokat követően, úgy ezek a magánszemélyek minden hónapban kapni fognak értesítő levelet az utólagos havi bejelentések miatt.
  3. A 1102 jogcímkóddal rendelkező biztosítottak vonatkozásában tájékoztatjuk Önöket, hogy a 1102 jogcímkód nem csak a közalkalmazotti jogviszonyt foglalja magába, hanem a jogszabály módosítások eredményeként ugyanez a jogcímkód jelenik meg a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal  és az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkezők esetében is. A jövőben kiadásra kerülő értesítő levelek már tartalmazni fogják ezt a jogcím alábontást.

Reméljük, ezzel a szolgáltatással hozzájárulunk, hogy a magyar biztosított a jogviszony változásairól első kézből értesüljön.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő