Hol szerezhet be több információt?

Eesti Haigkassa (EH), Lembitu 10, Tallin 10114, tel.: (+372) 620 8430, fax: (+372) 620 8449; www.haigekassa.ee

Elutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

.

Egészségügyi ellátás

Szükség esetén előzetes regisztráció nélkül, közvetlenül fordulhat szerződéses orvoshoz az Európai Egészségbiztosítási Kártyával. Az észtországi egészségügyi intézmények többsége szerződéses kapcsolatban áll az észt egészségbiztosítóval, az Eesti Haigkassával (EH). A magánklinikán/magánorvosnál nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga viseli.

Gyógyszerek

Az egészségbiztosító nyilvántartásában szereplő gyógyszerek az ajánlott és szerződéses árak alapján kerülnek térítésre, a diagnózistól függően.

A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni

Orvosi ellátás

alapellátás esetén legfeljebb 5 EUR/alkalom

szakellátás esetén legfeljebb 5 EUR/alkalom

Gyógyszerek – a gyógyszer típusa szerint

1,27 EUR

21,7 Eur+ az árkülönbözet 10 vagy 25 %-a

3,19 EUR+ az árkülönbözet 50 %-a, receptenként maximálisan 12,79 EEK összeghatárig

4 évesnél fiatalabb gyermekek esetén nincsen önrész

Nyugdíjasoknál és 4 évesnél idősebb, de 16 évesnél fiatalabb gyermekeknél mérsékelt önrészt kell fizetni

Fogorvosi kezelés

A nagykorúak az ellátás teljes költségét maguk viselik

Kórházi kezelés

Legfeljebb 2,50 EUR naponta legfeljebb 10 napos kórházi tartózkodás esetén

Nem kell önrészt fizetni:

- 2. életévét be nem töltött gyermekek ellátása esetén

- szülészeti ellátás esetén

- intenzív ellátás esetén

Költségtérítés

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Észtországban keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.