Járóbeteg-szakellátásÁltalános járóbeteg-szakellátás 

-A beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.


Foglalkozás-egészségügyi szolgálat

Célja, hogy általános képet adjon a dolgozó egészségi állapotáról, kiszűrje a munkavégzés során esetleg előforduló egészségkárosodást, figyelembe véve az ergonómiai és munka-higiénés szempont rendszereket. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás keretében sor kerül az alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára, a vizsgálatokhoz szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezésére, a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatára.

Laboratóriumi ellátások

Általános laboratóriumi ellátás alatt szorosabb értelemben a különböző testnedvek és vizsgálati anyagok klinikai-kémiai elemzését értjük. A vizsgálatok különféle technikai segédeszközökkel, műszerekkel, általában a kórismézés elősegítésére, ritkábban kutatási céllal végzik. Széles értelemben lehetnek speciális, a beteg jelenlétét, esetleg aktív közreműködését igénylő vizsgálatok. -

A mikrobiológiai laboratóriumi ellátás, vagy orvosi mikrobiológia feladata, hogy vizsgálja és megismerje a mikroorganizmusok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságait; a fertőző betegségek kórokozóit, valamint a normál flórát alkotó mikroorganizmusok működését.

Polimerász-láncreakció (PCR) egy molekuláris biológiai technológia, a DNS enzimatikus amplifikálása (azaz a kópiák megsokszorozása) élő szervezet, például E. coli vagy élesztő, igénybevétele nélkül. A technológia lehetővé teszi a DNS egy kis darabjának megsokszorozását analízis céljából. A PCR általánosan használt módszer az élettudományi kutatásokban és egészségügyi laboratóriumokban a legkülönfélébb feladatokra, például: örökletes betegségek kimutatása, genetikai ujjlenyomat azonosítása, fertőző betegségek diagnosztikája, gének klónozása és apasági vizsgálatok elvégzésére. 

Speciális járóbeteg-szakellátás

Olyan betegségek ellátására szervezett egészségügyi ellátás, amely különleges szaktudást, illetve speciális anyagi, tárgyi és szakmai felkészültséget igényel. -

A Komputertomográf (CT) a hagyományos röntgengépekhez hasonlóan röntgensugárral dolgozik. Speciális felvételi technika és számítástechnika segítségével a hagyományos röntgenképnél sokkal részletesebb, információ-gazdagabb képet nyújt, harántmetszeti formában. A vizsgálattal ábrázolható az agy, a mellkasi és hasi szervek, a gerinc és egyéb csontok, ritkábban a vázizomzat, kimutatható e szervek daganatos, gyulladásos betegsége, sérülése, vérzése.

A mágneses magrezonancia képalkotás (Magnetic Resonance Imaging - MRI) technikát elsősorban az orvosi diagnosztikában használják a test szerkezetének leképezéséhez.


OEP közlemény a 2011. évi TVK számításáról

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló, a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel módosított 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 27. § (3b) bekezdése b) pontja alapján:
"A 2007. évi kapacitáscsökkenésből adódó TVK változás adatait és a változással érintett szolgáltatók körét az OEP a honlapján közzéteszi"