FőoldalFelső menüSzakmánakGyógyító-megelőző ellátásFiatal Szakorvosok Támogatási Programja

Fiatal szakorvosok támogatási programja 2017

(2017.11.01-)

2016. január 1-től az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-ai alapján a fiatal szakorvosok, klinikai szakgyógyszerészek támogatásban részesülhetnek a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén.

A támogatással kapcsolatos adminisztrációs és költségvetési feladatokat az egészségügyért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) látja el.

Új jogosultak legkésőbb 2017. október 31-ig jelenthették be a fiatal szakorvosi támogatás iránti igényüket. Ezt követően már új jogosultak nem részesülhetnek támogatásban. A program kivezetésének legkésőbbi időpontja 2022. október 31.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási szabályok 2017. szeptember 5-ei módosulása alapján támogatásban az az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) rendelkezései szerinti ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá nem tartozó fiatal szakorvos is részesülhet, akire vonatkozóan foglalkoztatója a támogatás iránti igényét legkésőbb 2017. október 31-ig benyújtotta, ugyanakkor az első szakorvosi szakvizsgáját a benyújtási határidőt követően a tárgyévben szerzi meg, és az annak megszerzését igazoló dokumentumot 2017. december 31-ig a fiatalszakorvosok@neak.gov.hu címre benyújtja. A támogatás folyósítására e feltételek teljesítését követően kerülhet sor. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdő időpontja a szakvizsga megszerzését igazoló dokumentum benyújtási ideje, a NEAK a munkáltató részére a támogatási összeget 2018. január hónapban utalványozza.


Felhasználói kézikönyv

 

2. Jogosulti adatokban bekövetkezett változások bejelentése

A szolgáltatónak az általa foglalkoztatott szakorvosok, szakgyógyszerészek jogosultsági adataiban bekövetkezett változásokat (munkahelyváltás, jogviszony megszűnése, fizetés nélküli szabadság, gyermekgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, 30 napot meghaladó keresőképtelenség) az alábbi Változásjelentési adatlap kitöltésével szükséges jeleznie. Az adatlapot személyenként szükséges kitölteni és azt a NEAK részére (a képviseletre jogosult aláírásával, pecséttel ellátott módon) elektronikus úton visszaküldeni.


Amennyiben a támogatás igénylésével kapcsolatban további kérdése merül fel, úgy a biztos válasz érdekében kérjük, hogy elsődlegesen az fiatalszakorvosok@neak.gov.hu e-mail címen tegye fel azt.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Általános Finanszírozási Főosztály