Címer

Technológiabefogadás

A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológia

Az egészség megőrzésére, helyreállítására, az egészségi állapot diagnosztizálására irányuló tevékenységek, illetve ezek kapcsán felhasznált eszközök, anyagok összessége, ide nem értve az E. Alap által támogatott azon gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök alkalmazását, amelyek vényen rendelhetőek és ártámogatással vehetők igénybe.

Új eljárás

Az az egészségügyi tevékenység, amelyet diagnosztikus, terápiás, megelőző, rehabilitációs céllal végeznek új módszertan vagy technológia alkalmazásával, és amely a már korábban is alkalmazott, azonos ellátási célú orvosi eljárásokhoz képest a beteg egészségi állapotában nagyobb mértékű javulást eredményez, vagy a korábban nem kezelt elváltozások megszüntetésére, javítására, romlásának megakadályozására irányul.

 

Az új egészségügyi technológiák megfelelő formában benyújtott kérelem alapján, a jogszabályok szerint lefolytatott eljárás keretében, transzparens, többszempontú döntéshozatali folyamat eredményeképp kerülhetnek be az egészségbiztosítás finanszírozási rendszerébe. 

 

Általános tájékoztató új egészségügyi technológiák befogadásáról