Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28–29. §, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp) 608–621. §-a és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-üi tv.) 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontja értelmében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által első fokú hatósági jogkörben hozott határozatok, így például:

tárgyában született döntése ellen kezdeményezett közigazgatási per során a jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – az E-üi tv 1. § 23. pontja és a Pp. 7. § (1) bekezdés 6. pontja alapján ideértve az egyéni vállalkozót és egyéni céget is – 2018. január hó 1. napjától elektronikus úton köteles a keresetet előterjeszteni.

A NEAK elektronikus nyomtatványa

Nyomtatvány neve

Útmutató

NEAK_TB_kereset

igen

A nyomtatványok elektronikus továbbításával kapcsolatban az alábbi teendői vannak:

  1. Töltse le az ANYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot a honlapról és telepítse azt.
  2. Töltse le erről az oldalról az ügyintézéshez szükséges nyomtatványt, és telepítse azt.
  3. Az ÁNYK program segítségével nyissa meg és töltse ki az adatlapot.
  4. Kitöltés után készítse elő a nyomtatványt elküldésre, amelyről a www.magyarorszag.hu oldalon bővebben tájékozódhat.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő