FőoldalFelső menüSzakmánakElektronikus perképviselet- E-Nyomtatványok (szakmának)

Elektronikus perképviselet- E-Nyomtatványok (szakmának)

(2017.03.07.)

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp) 340/B. §-a értelmében, 2016. július hó 1. napjától a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által első fokú hatósági jogkörben hozott társadalombiztosítási határozatok, így például:

továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő elsőfokú határozata elleni fellebbezést másodfokon elbíráló Emberi Erőforrások Minisztériumának a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozójának szállító előminősítése tárgyában született határozata bírósági felülvizsgálata során a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – a Pp. 396. §-a alapján ideértve az egyéni vállalkozót és egyéni céget is – elektronikus úton köteles a keresetet előterjeszteni, amennyiben a felülvizsgálati kérelem 2016. július hó 1. napját követően indult hatósági eljárásban hozott határozatot érint.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Országos Bírósági Hivatal 2015.OBH.XX.S.36/113-I. számú tájékoztatása értelmében közigazgatási nemperes eljárásokban a Pp. 340/B. §. rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

 

A NEAK elektronikus nyomtatványa

Nyomtatvány neve

Útmutató

NEAK_TB_kereset

 igen

A nyomtatványok elektronikus továbbításával kapcsolatban az alábbi teendői vannak: 

  1. Töltse le az ANYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot a honlapról és telepítse azt.
  2. Töltse le erről az oldalról az ügyintézéshez szükséges nyomtatványt, és telepítse azt.
  3. Az ÁNYK program segítségével nyissa meg és töltse ki az adatlapot.
  4. Kitöltés után készítse elő a nyomtatványt elküldésre, amelyről a www.magyarorszag.hu oldalon bővebben tájékozódhat.

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő