Címer

Szakértői tevékenység

A NEAK orvosszakértői tevékenységének alapelvei

Az egészségbiztosítói orvosszakértői tevékenység magában foglalja a biztosítottak társadalombiztosító által finanszírozott szolgáltatásokra, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás társadalombiztosítási támogatással történő rendelésére való jogosultságának szakmai és biztosítói megalapozottságát, a biztosított által kifogásolt elsőfokú döntések szakmai felülvizsgálatát, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok és bejelentések kivizsgálását.

Tájékoztatás a társadalombiztosítási támogatással rendelt nagyértékű gyógyászati segédeszköz egészségbiztosítói ellenjegyzésének eljárási szabályáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. év LXXXIII. törvény 83.§ (6) bekezdés g) pontja, valamint a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14. ) EüM rendelet13/A.§ rendelkezése alapján:

Az egészségbiztosítói ellenjegyzéshez a társadalombiztosítás által rendszeresített megfelelően kitöltött vényt, egészségügyi dokumentációt, betegnyilatkozatot (sorozatgyártású gyógyászati segédeszköz második alkalommal történő rendelésekor, az adaptív és egyedi méretvétel alapján készült segédeszköz minden ismételt rendelésekor külön betegnyilatkozatot is) az ellenjegyzéshez kötött eszközt rendelő orvos be kell nyújtsa az OEP - beteg lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint - illetékes Területi Hivatalához.

Tájékoztatás a 4 hónapon túli kötszer rendelés társadalombiztosítási támogatással történő egészségbiztosítói ellenjegyzésének eljárási szabályáról

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14. ) EüM rendelet 2012. évtől újraszabályozta az ISO 02 termékcsoportba tartozó kötszerek rendelhetőségét.

Az egészségbiztosítói ellenjegyzést a beteg kezelő orvosa kezdeményezheti a beteg adatait (név, születési idő, lakcím vagy tartózkodási hely, TAJ), a kötszer rendelését alátámasztó diagnózist, a beteg állapotát és az addig alkalmazott kezelést tartalmazó kórtörténeti összefoglaló benyújtásával a beteg lakóhelye illetve tartózkodási helye szerint illetékes OEP Területi Hivatalánál.